Jak začít podnikat na mateřské?

Stále více maminek přemýšlí nad tím, že by začalo podnikat na mateřské a rodičovské dovolené. Podnikání na mateřské dovolené může být pro mnoho žen skvělou příležitostí, jak využít svůj čas a energii k tomu, aby dosáhly finanční nezávislosti a zároveň se mohly starat o své děti. Nicméně, podnikání na mateřské dovolené může být také výzvou, protože je potřeba najít rovnováhu mezi podnikatelskými cíli a péčí o děti.

Co je potřeba si rozmyslet před samotným začátkem podnikání? 

Při rozhodování o tom, v čem budete podnikat, je důležité vzít v úvahu své schopnosti a zájmy. Jednodušeji se začíná, pokud máte zkušenosti v oboru, ve kterém chcete podnikat, nebo jste našla oblast, která vás opravdu zajímá. Mějte však na paměti, že mnoho maminek se rozhodne pro podnikání v oblasti, která souvisí s péčí o dítě, jako je například výroba a prodej dětských výrobků a zde by mohla být větší konkurence.

Získejte co nejvíce informací o vašem potenciálním podnikání. Ptejte se ostatních podnikatelek na mateřské, sledujte blogy a webové stránky a získávejte informace o vašem odvětví. Zvažte, zda byste se mohla zapojit do online komunit, jako jsou například Facebookové skupiny, kde můžete najít podporu a inspiraci od ostatních maminek podnikatelek.

Přemýšlejte o tom, co všechno potřebujete, abyste své podnikání spustily. Zvažte své náklady, své zdroje a své tržby. Sestavte plán, který vám umožní vypočítat, kolik peněz budete potřebovat a jak dlouho to bude trvat, než začnete vydělávat.

Projděte si, jaké nástroje a technologie budete potřebovat k tomu, abyste mohla vaše podnikání úspěšně vést. Můžou to být online nástroje pro komunikaci s klienty, marketingové nástroje nebo nástroje pro správu vašich financí  a jaké zařízení budete potřebovat pro vytvoření pohodlné a bezpečné pracovní prostředí.

Začátek podnikání

Maminka na mateřské dovolené pobírá tzv. peněžitou pomoc v mateřství, jejíž výše se stanovuje z denního vyměřovacího základu z předchozího platu. Po uplynutí mateřské je zaměstnavatel povinen poskytnout nejen ženě, ale i muži tzv. rodičovskou dovolenou. Její rozsah si určuje rodič, trvat může až do tří let věku dítěte. Během rodičovské dovolené se vyplácí dávka státní sociální podpory, tzv. rodičovský příspěvek.

Pokud jste před mateřskou dovolenou pracovala ve standardním pracovním poměru jako zaměstnankyně a pobíráte-li peněžitý příspěvek v mateřství ze zaměstnání, můžete během mateřské dovolené vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Ta bude brána jako vedlejší zdroj příjmů,  budete tedy OSVČ vedlejší. V případě přechodu na rodičovskou dovolenou, po doložení oznámení o uznání nároku na pobírání rodičovské péče, budete dále pokračovat jako OSVČ vedlejší.

V prvním roce podnikání nemusí podnikatelka platit zálohy na pojistné. V dalších letech platí dle výše daňového základu. V případě nepřekročení stanovené rozhodné částky neplatí důchodové pojištění vůbec.

Pro samotné založení podnikání je potřeba zajít na živnostenský úřad a  založit si živnostenský list. Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě splníte oznamovací povinnost zároveň i vůči české správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Také nezapomeňte, že i vás se týká každoroční podávání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení i uchovávání všech vydaných faktur.

Přerušení nebo ukončení podnikání

Provozování živnosti je samozřejmě později možné kdykoli zcela ukončit nebo také přerušit. Veškeré změny je nutné do 8 dnů hlásit na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo vyplnit tzv. Jednotný registrační formulář na živnostenském úřadu. Stejný postup pak platí v případě obnovení činnosti.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *