Jak si snížit zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Měsíční pojistné se vždy odvíjí od toho, kolik jsme vydělali v loňském roce. Přesnou výši, kterou budeme platit zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení vypočteme v přehledu o příjmech a výdajích, který těmto institucím musíme doručit.

Sociální pojištění a snížení záloh

O snížení záloh je nutné požádat písemně. Nejméně po dobu tří měsíců od počátku kalendářního roku musí podnikatel vykazovat příjem minimálně o jednu třetinu nižší, než v předešlém roce. Žádosti o snížení záloh se podávají na tiskopisech, které jsou zveřejněny na internetových stránkách ČSSZ. Po novém roce je tedy možné žádost podat nejdříve v měsíci dubnu. Příslušná správa sociálního zabezpečení již musí mít k dispozici nejnovější přehled o příjmech a výdajích.

stevepb / Pixabay

I když by podnikání bylo ztrátové, zálohy se musí platit alespoň v minimální výši stanovené pro zdravotní i sociální pojištění. I kdyby si vaše podnikání v letošním roce vedlo o polovinu hůře než v tom loňském, existuje jeden případ, kdy už vám zdravotní pojišťovna ani ČSSZ zálohy nesníží. A to v případě, že už platíte minimální zálohy na pojistné. Pro rok 2019 jsou tyto zálohy nastaveny na 2 208 Kč pro zdravotní pojištění a 2 338 Kč pro sociální pojištění.

Zdravotní pojištění

Podnikatel, který má podnikání jako hlavní činnost, může zálohu snížit jen do výše zákonem stanovené minimální zálohy. Jestliže má podnikání jako vedlejší činnost, pak je možné za určitých podmínek od záloh úplně upustit. Snížená záloha platí do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Zdravotní pojištění je ale i přesto ze zákona povinné a hrazeno být musí. Pokud si OSVČ najde práci, bude pojistné hradit zaměstnavatel. V jiném případě nezbude nic jiného, než se přihlásit na úřad práce, kde vám pojištění bude odváděno, anebo jej platit z vlastních zdrojů jako OBZP. Výjimku tvoří pouze státní pojištěnci, za něž pojistné odvádí stát.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *