Jaké povinnosti má jednatel společnosti?

Jednatel je osobou, která vystupuje jako zástupce konkrétní společnosti. Nikde sice není uvedeno, kdo by měl být jednatelem firmy, obvykle to však bývají její majitelé nebo společníci. Má to jednoduchý důvod. Jednatel totiž za společnost jedná ve všech případech obchodního styku, takže rozhoduje o důležitých úkonech, nových zakázkách a podobně.

Povinnosti jednatele společnosti

KhademAlQubaisi / Pixabay

Z výše uvedené charakteristiky jasně vyplývá, že jednatelem by měla být osoba, která se pyšní hospodářskými vlohy. Někdo, kdo je schopen rozvíjet business firmy a zastupovat ji v neočekávaných a krajních situacích.

Povinnosti jednatele či jednatelů jsou poměrně rozsáhlé.

  • Má na starosti kontrolu a vedení účetnictví firmy
  • Uzavírá smlouvy jménem společnosti
  • Informuje ostatní členy či společníky ve firmě
  • Svolává valné hromady
  • Má na starosti sbírku listin v obchodním rejstříku
  • Zpracovává společenskou smlouvu

Jak asi správně tušíte, jednatel je jedním z nejdůležitějších obchodních článků dané společnosti. Na jednu stranu má jisté povinnosti a pravomoci, na tu druhou musí počítat také s patřičnou odpovědností za své činy.

Odpovědnost jednatele společnosti

V tomto směru lze narazit na odpovědnost majetkovou i trestní. Obou se lze jenom stěží vyhnout, ať už se o to jednatel snaží nejrůznějšími společenskými smlouvami zbavení se odpovědnosti. V tomto případě se jakékoliv škody a odpovědnosti dělí vždy mezi všechny jednatele společnosti.

Jednatel si musí dát pozor především na škody způsobené vůči vlastní firmě. Jmenovat lze například neplnění evidenčních povinností, daňových povinností či vědomá spolupráce s nekvalifikovanými osobami. Jednatel nesmí uzavírat smlouvy ve svůj prospěch nebo porušovat zákaz konkurence. Za takto špatné hospodaření totiž může jednatel zaplatit dokonce svým vlastním majetkem.

K takovému trestu však dochází pouze za předpokladu, že jednatel byl skutečně tím, kdo přivedl firmu do krachu. Zároveň musí být průkazné, že toto jednání bylo realizováno úmyslně.

Jednatel musí mít znalosti ze svého oboru

Z prezentovaných informací je pochopitelné, že jednatel společnosti by měl disponovat znalostmi určenými k výkonu své funkce. Musí být loajální, pečlivý a znalý v oblasti hospodářského rozvoje vlastní firmy. S nabytím této funkce přichází nejenom povinnosti, ale také ona zmiňovaná odpovědnost a případné následky.

1.6/5 - (8 votes)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *