Řízená likvidace společnosti

Řízená likvidace společnosti je proces, který se může týkat nejrůznějších typů firem. Mezi ně samozřejmě patří společnost s ručením omezeným, akciová společnost, ale také veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost. Aby došlo k dobrovolné likvidaci společnosti, je zapotřebí splnit jednu z nejzákladnějších podmínek. A to takovou, že daná firma nemá povinnost podat insolvenční návrh, například z důvodu dlužných závazků.

Kdy je prováděna likvidace?

Na počátku všeho musí valná hromada rozhodnout o tom, že dojde k dobrovolné likvidaci společnosti. Tento proces je obvykle volen v nejrůznějších situacích. Například:

  • Společnost vznikla za účelem dosažení jistého cíle, jež byl splněn.
  • Společnost přestává dobrovolně vykonávat svoji činnost.

V tomto směru je třeba dát si pozor na to, kdy společnost transformujete do jiné firmy, na níž bude převeden současný majetek a ostatní náležitosti. V takovém případě k dobrovolné likvidaci nedochází a nelze ji provést.

Postup dobrovolné likvidace společnosti

Po výchozím usnesení valné hromady musí dojít ke jmenování likvidátora, který povede celý vstup do likvidace. Tímto člověkem může být například některý ze společníků firmy. Následuje pár kroků, jež je zapotřebí realizovat v rámci dobrovolné likvidace společnosti.

  • Vyhotovení účetní uzávěrky. Ta vzniká ke dni před vstupem do likvidačního řízení.
  • Musí být podáno přiznání k dani z příjmu.
  • Následuje sestavení rozvahy a zápis do obchodního rejstříku.
  • Kompletní inventarizace majetku, který bude následně rozprodán.
FotografieLink / Pixabay

Valnou hromadou zvolený likvidátor by měl o prováděných krocích, potažmo dobrovolné likvidaci společnosti informovat i ostatní orgány firmy a její samotné věřitele, včetně zaměstnanců. Nakonec je valnou hromadou rozhodnuto o tom, jak bude rozdělen majetek společnosti po likvidaci. Zapomínat se nesmí ani na vyplacení mezd všem pracovníkům. V okamžiku, kdy dojde k vypořádání všech výše uvedených náležitostí, přichází na přetřes poslední krok.

Tím je podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Tento krok musí provést likvidátor do třiceti dnů od rozdělení majetku dle rozhodnutí valné hromady. Touto dobrovolnou likvidací oficiálně zaniká společnost.

Likvidace společnosti na klíč

Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o dobrovolnou likvidaci společnosti svépomocí, neváhejte obrátit se na firmy, které se touto činností zabývají. Náklady na celé řízení se vychází z velikosti společnosti a dosahují výše cca 3 000 Kč – 15 000 Kč. Délka celého procesu je také individuální a započíná na třech měsících a déle.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *