Co jsou to kmenové listy v s.r.o.?

Není to tak dlouho, co se mezi majiteli společností s ručením omezeným začal objevovat výraz kmenové listy. Ten byl to své aktuální podoby přiveden prostřednictvím zákona o obchodních korporacích. Využívání kmenových listů je čím dál častější, takže je důležité zmínit se o tom, co to vlastně je, jak se to používá a jaké jsou výhody a nevýhody.

Význam pojmu kmenový list

Pod tímto výrazem si můžete představit přenositelný cenný papír. Ten je vydáván pouze konkrétní společností s ručením omezeným. Tento dokument obsahuje záznam vlastnického práva k danému podílu ve firmě. Uvedeno je na něm samozřejmě i případné jméno společníka.

Sám zákon stanovuje, co musí být nedílnou součástí kmenového listu.

  • Jednoznačné označení, že jde o kmenový list
  • Údaje o společnosti s ručením omezeným
  • Výši vkladu, potažmo podílu
  • Údaje o společníkovi
  • Podíl, ke kterému se kmenový list váže
  • Číslo kmenového listu, včetně podpisů všech společníků

I kmenový list je samozřejmě spojen s jistými omezenými, na něž je třeba upozornit. Tak například nemůže být vydáván jako zaknihovaný cenný papír. Zároveň s ním nemůže být obchodováno na evropském trhu, to znamená, že nesmí být veřejně nabízen. Důležité je vědět, že kmenový list musí být vydáván pouze k podílu.

jarmoluk / Pixabay

Výhody a nevýhody kmenového listu

Jestliže nejste schopni udělat si ze základního popisu představu o tom, k čemu lze kmenový list vlastně využít, prozradí vám to určitě následující výhody. Mezi ně patří bezpochyby jednoduchost a finanční nenáročnost při změně společníka společnosti s ručením omezeným. Kmenový list stačí jen rubopisovat, to znamená uvést na zadní straně kdo a na koho převádí podíl. Tím je vše vyřešeno, bez nutnosti svolávat valnou hromadu, zajišťovat notářský zápis a podobné věci. Ve výčtu kladů by šlo samozřejmě pokračovat.

  • Kmenový list lze svým charakterem přirovnat k akcím – ty jsou vedeny také na jméno.
  • Umožňuje efektivně a snadno nastavit majetkové vztahy mezi jednotlivými společníky.
  • Nenáročný převod podílu.

Kmenové listy společnosti s ručením omezeným však nemusí být pro každého. Výše uvedené výhody se totiž u některých firem mohou proměnit spíše v nevýhody. To se týká především rodinných podniků, a těch společností, které chtějí mít kontrolu nad převodem jednotlivých podílů. Pokud budete chtít svůj business neustále rozvíjet a pracovat na vylepšování firmy, jen stěží se uberete ke kmenovým listům, jež mohou představovat jisté riziko, že váš společník převede podíl na někoho jiného.

5/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *