Využíváte pro marketingové účely zpětné odkazy?

Když někdo někam míří, logicky se neobejde bez nějakých těch ukazatelů směru. Potřebuje značky, které mu ukážou, kudy se k vytýčenému cíli vydat.

Link farma

Internet už je v současnosti naplněn nejrozmanitějším obsahem měrou přímo vrchovatou. Nalézt se tu dá prakticky cokoliv. Jenom se to nejednou nedá nalézt. A sice proto, že leckterá nabídka zkrátka zapadne v záplavě nabídek jiných, o nějakém tom balastu už pak ani nemluvě.

A jak to tedy zaonačit, aby ten, kdo něco v oné směsici všeho možného něco hledá, to žádoucí doopravdy našel?

Je jasné, že na hledajícím toto zase až tak moc nezávisí. Tento prostě zamíří k internetovému vyhledávači, do něj zadá to, po čem prahne, a pak už si z toho nabídnutého a relevantního zkrátka něco vybere, třeba i jenom namátkou. Ovšem ten, kdo něco nabízí, dejme tomu prodává, už musí usilovat o to, aby si hledající našli cestičku právě k němu. A čím komplikovanější obsah internetu a silnější konkurence je, tím více je zapotřebí takových pomyslných směrovek, takových ukazatelů, které navedou pátrající veřejnost právě k nim.

Logicky i prakticky nejsměrodatnější a fungující alternativou tu jsou zpětné odkazy. Člověk se zkrátka ocitne někde na internetu a na nalezeném a navštíveném webu se mu nabízejí třeba i četné odkazy, ukazující mu, kam by se odsud mohl vydat. Stačí na takový odkaz podle vlastního uvážení kliknout a uživatel je rázem bez přílišného namáhání se tam, kam ho to táhlo.

Je logické, že čím více má nějaký web odkazů na webech jiných, tím spíše bude nalezen a využit. Čím více se to na internetu hemží odkazy na dotyčný web, tím spíše se na ně narazí a tím spíše také tyto někoho přivedou. Třeba zájemce, třeba zákazníka.

A kde se takové odkazy na různých webech, přesměrovávající návštěvníka na web jiný, berou?

Způsobů, jak je získat, je více. A jedním z nich je třeba link farma. Což ve své podstatě není nic jiného než web složený z mnoha různých stránek, jež slouží k jedinému účelu. K rozšíření počtu zpětných odkazů, jež vedou návštěvníky na jiný, domovský web. Tedy je to taková‚ líheň směrových cedulí‘, jež nemají jiný účel než ukazovat cestu k jinému cíli.

Vytváření něčeho takového není pochopitelně zrovna fér, a proto je takové získávání zpětných odkazů penalizováno. Ale přesto to funguje a často se to využívá. Jen aby uživatelé přišli právě k tomu, kdo na takovou ‚farmu‘ spoléhá.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *