Co znamená a co přináší holding?

Pravděpodobně každý businessman či podnikatel se setkal s výrazem holding. Často označovaný zkratkami Hld. nebo hld. Co ale přesně znamená tento pojem? Co si pod ním představit, jak funguje a jaké jsou výhody s ním spojené? Odpovědi na tyto otázky vám přinesou následující řádky.

Význam slova holding

Pakliže bychom měli holding popsat tou nejjednodušší formou, jde o sdružení hned několika obchodních korporací, respektive firem. V čele všech pak stojí jedna z nich, která se pyšní nadpolovičním kapitálem. V mnoha případech však může k vůdčí funkci dojít na základě zcela jiných parametrů, což je o individuální domluvě mezi jednotlivými subjekty.

V této souvislosti se lze setkat s dvěma výrazy týkajícími se holdingu.

  • Holdingová či mateřská společnost – Firma stojící v čele celého holdingu.
  • Dceřiná společnost – Jednotlivé dílčí subjekty spadající do holdingu.

Jak vystupuje holding z pohledu práva?

Holding nelze z tohoto hlediska považovat za právní subjekt, což mimochodem jasně definuje také zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Konkrétně jde o paragraf 71 až 91.

Sloučení jednotlivých firem je pouhým sdružením, respektive konsorciem. Na druhou stranu každá z dílčích firem má svojí právní subjektivitu a vystupuje sama za sebe. Obvykle lze narazit na to, že součástí holdingu jsou především akciové společnosti tvořící takovou korporaci. Ano, i slovem „korporace“ lze označovat holding.

Jaké jsou výhody holdingu?

Nyní se dostáváme k tomu zásadnímu. Proč vlastně vznikají holdingy a co jednotlivým společnostem přináší?

V první řadě je to určitě velká kapitálová síla, na což má vliv právě spojení několika firem do jediného celku. To je bezpochyby přínosné při navazování nejrůznějších obchodních vztahů. Korporace tímto způsobem získává na své velikosti a z globálního hlediska docílí významnějšího postavení na trhu. Zároveň lze holding označit také za celek v případě zpracování uzávěrek a podobných záležitostí. V rámci těchto služeb vzniká tzv. konsolidace.

Na druhou stranu je dobrá i právní subjektivita jednotlivých obchodních korporací. Každá firma může být zaměřena na svůj obor, v němž vystupuje v souvislosti se zisky zcela samostatně a je přitom součástí holdingu. Typickým příkladem je prezentace takových subjektů na trhu. Ty přitom spadají pod zcela jinou mateřskou společnost, jejíž sídlo může být v některém z daňových rájů, potažmo v zemích s výhodnějšími daňovými podmínkami.

OpenClipart-Vectors / Pixabay

Díky tomu, že je mateřská společnost v čele těch dceřiných, má jedinečnou příležitost optimalizovat chod ostatních firem, a to především z pohledu jejich činnosti.

Holding je sdružením, k němuž se obrací řada větších či menších firem, které z takového sloučení patřičně profitují a jsou schopny zákazníkům přinášet komplexnější a dostupnější služby, například vznikem nových dceřiných firem, respektive poboček v odlišných městech po území ČR i v jiných státech. Zmínit lze určitě i další klady této obchodní struktury.

  • Snazší odprodej obchodních korporací, tedy dceřiných společností
  • Diverzifikace činností
  • Utváření silnějších rezervních fondů

Jak vytvořit holding?

Po přečtení výše uvedených informací každého jistě napadne, že holding neboli sdružení společností musí být administrativně náročnou záležitostí. Ano, je pravdou, že tento úkon samozřejmě vyžaduje určité povinnosti, které ale nejsou nedosažitelné. Důležité je znát všechny povinnosti prezentované zákonem a dbát patřičných zásad.

Dnes však již bývá trendem, že mnohé firmy plánující sloučení za účelem vzniku velké obchodní korporace využívají specializovaných subjektů zabývajících se touto činností. Vytvoření holdingu jednoduše svěříte někomu jinému.

5/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *