Jak si vytvořit podnikatelský plán?

Pokud je plán jak podnikat jen ve vaší hlavě, je těžké přesvědčit věřitele, investory a akcionáře, že máte důvěryhodnou společnost a že jejich finanční prostředky dobře využijete. A právě zde přichází na řadu podnikatelský plán. Tento vysoce uznávaný nástroj řízení je v podstatě písemný dokument, který popisuje, kdo jste, čeho hodláte dosáhnout, jak hodláte překonat související rizika a zajistit očekávané výnosy. Lidé si často myslí, že podnikatelské plány se omezují na zakládání nových společností nebo žádosti o podnikatelské úvěry. Jsou však nezbytné i pro vedení podniku s jasným a dobře zdokumentovaným plánem.

Plán udělejte důkladný, ale jednoduchý

Mnoho podnikatelů může považovat sestavení plánu jak podnikat za náročný úkol, který zahrnuje stovky stran. Ve skutečnosti by však mělo jít o stručný a strukturovaný dokument, který čtenářům poskytne vše, co potřebují k posouzení projektu vaší společnosti. Pro napsání efektivního podnikatelského plánu neexistuje jediný zaručený recept. Obecně však platí, že musíte ukázat, že jste svému podniku oddáni a že máte odborné znalosti, dovednosti a sebevědomí potřebné k tomu, abyste vše uskutečnili.

Co by měl podnikatelský plán obsahovat:

Váš podnikatelský záměr

Zahrňte popis toho, co přesně navrhujete. Položte si otázku: Kdo je váš zákazník, v jakém oboru přesně podnikáte, co prodáváte a jak plánujete růst?

Váš jedinečný prodejní trumf

Zabývejte se tím, čím vaše zboží nebo služby osloví zákazníky. Jak vaše společnost nebo výrobek/služba změní život vašich zákazníků?

Analýzu trhu

Průzkum trhu vám v podstatě pomůže pochopit potřeby zákazníků, abyste mohli nabídnout výrobek nebo službu, které těmto potřebám přesně odpovídají. Budete muset poskytnout informace, jako je váš cílový trh, demografické údaje o zákaznících, konkurence a způsoby distribuce.

Klíčové informace o konkurenci

Poskytněte informace o slabých a silných stránkách konkurence a ukažte, jak hodláte zlepšit to, co dělají oni.

Organizační strukturu

Použijte organizační schémata, abyste jasně vymezili role klíčových řídících pracovníků a navrhovanou velikost vaší organizace.

Požadavky na lidské zdroje

Měli byste uvést informace o tom, jak plánujete přijímat a udržovat své zaměstnance nebo zvládat externě zadanou práci.

Prostory a investiční majetek

Proveďte posouzení potřeb společnosti s ohledem na prostory a investiční majetek (např. stroje, technologické vybavení).

Klíčové finanční údaje

Nezapomeňte informace upravit v závislosti na cílové skupině. Banku bude například zajímat, jak hodláte splácet úvěr nebo kontokorentní úvěr, co hodláte s penězi dělat a jak pomohou vašemu podnikání růst. Potenciální investoři budou chtít také vidět očekávanou návratnost a zdroje financování, zatímco akcionáři se zajímají o výhled ceny akcií a o to, jakou mohou očekávat dividendu ze svých akcií. Obecně platí, že věřitelé, akcionáři a investoři chtějí fakta a čísla, která podpoří to, co říkáte.

  • Ukažte své osobní a firemní čisté jmění (aktiva minus závazky), aby věřitel mohl posoudit vaši schopnost splácet dluh.
  • Bankéř se také podívá na vaši minulou úvěrovou historii, aby posoudil vaši spolehlivost. 
  • Ujistěte se, že jste připojili prognózu peněžních toků, což je množství hotovosti potřebné k provozu vašeho podniku: Technologie, zásoby, vybavení, lidské zdroje atd.
  • Předložte finanční prognózy alespoň na 2 roky a proveďte analýzu velikosti trhu a tržního potenciálu.
  • Ukažte podrobnosti o realizaci neboli co přesně to všechno zajistí. Musíte přidělit jasné odpovědnosti, stanovit reálná data a realistické rozpočty. Zahrňte své systémy finanční kontroly, jako je plánování zásob a řízení dlužníků a věřitelů.

Právní strukturu

Zabývejte se otázkami, jako jsou daně, obavy z odpovědnosti, informace o vlastnických společnostech, partnerstvích, společnostech s ručením omezeným nebo akciových společnostech. Pokud kupujete již existující podnik, nezapomeňte si vyjasnit smlouvy o koupi a prodeji. Mějte na paměti, že všechny smlouvy a právní otázky by měl prověřit právník.

Shrnutí

Pomáhá napsat ho jako poslední, stačí stránka nebo dvě hlavních bodů. Nezapomeňte objasnit, zda se jedná o nový podnikatelský záměr, rozšíření stávajícího podniku nebo koupi nového podniku.

Měli byste do něj také  také uvést typ podnikatelské činnosti, Váš jedinečný prodejní trumf, trh, na kterém bude podnik působit, hlavní cíle vaší společnosti, manažerské zázemí a časový rámec projektu.

Čemu se vyhnout?

  • Přílišným ambicím,  měli byste být schopni zdůvodnit veškeré předpoklady nebo prognózy.
  • Maskování finančních potíží: Informujte svého věřitele, pokud například vaše tržby kolísají a vy můžete preferovat flexibilní splátkový kalendář. Transparentní podnikatelský plán je jednou z vašich nejlepších deviz při získávání důvěry bankéřů a investorů, ať už jsou to vaši společníci, nebo lidé mimo podnik.
  • Poskytování nedostatečných informací o manažerském týmu, chybné marketingové plány, nereálné prognózy nebo neúplné prezentace.

 

Zdroj obrázku: Unsplash.com

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *