Datová schránka pro s.r.o. a OSVČ

Pojem datová schránka se v našem právním světě objevuje již od roku 2009.  Pro neznalé této problematiky lze tento výraz osvětlit, jako elektronické uložiště, respektive uložiště dat v elektronické podobě. Největší podobnost je pravděpodobně s klasickou emailovou schránkou, jen s tím rozdílem, že datová schránka v našem současném řádu má určitý právní význam.

Se vznikem datových schránek přišla jistá povinnost týkající se hlavně firem, respektive právních subjekt a orgánů veřejné moci. Právě mezi nimi dochází k největší komunikaci, která byla z papírové podoby převedena do té elektronické opatřené elektronickým podpisem.

O rok později se otevřela možnost komunikace také mezi fyzickými a právnickými osobami, nejenom s orgány veřejné moci.

Zřizování datových schránek pro společnosti s ručením omezeným a OSVČ se řídí zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Princip fungování a význam datové schránky

OpenClipart-Vectors / Pixabay

Elektronické uložiště, do něhož se dostanete prostřednictvím obdržených přihlašovacích údajů. Rozhraní tohoto internetového nástroje je velice podobné běžné emailové schránce. Jen s tím rozdílem, že odesílané přílohy dokumentů musejí být v příslušném formátu a jsou automaticky elektronicky podepisovány.

Pokud zašlete orgánu veřejné moci či jakékoliv podobné instituci libovolné podání či žádost, má stejnou váhu, jako byste vše podali osobně se svým vlastnoručním podpisem. Datová schránka tak usnadňuje mnohým společnostem a živnostníkům komunikaci s úřady a mezi sebou.

Vlastníte-li datovou schránku, jsou orgány veřejné moci povinny zasílat vám všechny dokumenty primárně touto formou, nikoliv v listinné podobě.

Nejzajímavější na celé datové schránce je jednoduchost a jistota doručení dané korespondence. Ta nabývá planosti ve dvou odlišných případech.

  • V okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásíte, je datová zpráva považována automaticky za doručenou.
  • Datová zpráva je považována za doručenou deset dnů poté, co byla doručena, aniž byste se přihlásili ke své datové schránce.

Tento model řeší jakékoliv problémy s doručováním a přebíráním důležité pošty, které se vyskytovaly před zavedením datových schránek.

Datová schránka pro firmy

Založíte-li si libovolnou společnost, pak vám bude datová schránka zřízena automaticky ze zákona a vy ve velice krátkém časovém úseku obdržíte přihlašovací údaje. Tím vám vzniká povinnost komunikovat s úřady právě tímto způsobem. Zároveň ale šetříte svůj drahocenný čas.

V závislosti na výše popisovaných informacích týkajících se automatického doručení po deseti dnech je v zájmu konkrétní společnosti, aby si datovou schránku vybírala se vší pravidelností, protože právní platnost některých dokumentů začíná běžet zrovna od data doručení. Možným nepříjemnost se lze vyhnout při využití emailové notifikace.

Datové schránky pro OSVČ

Pakliže jste podnikající osobou, máte bezplatný nárok na zřízení datové schránky, o níž si musíte požádat. To provedete ideálně skrze jakékoliv pracoviště CzechPoint. Tato místa se nachází nejenom na úřadech, ale také na pobočkách České pošty. Narazit mimo jiné můžete i na datové schránky pro ostatní typy subjektů.

  • Fyzické osoby
  • Daňoví poradci
  • Advokáti a notáři

Po zřízení datové schránky počítejte s tím, že veškeré písemnosti týkající se vaší osoby nebo podnikání budou odesílány pouze touto formou. Na druhou stranu můžete skrze datovou schránku posílat dokumenty například finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a podobným institucím.

Datové zprávy vůči orgánům veřejné moci jsou zdarma. Pakliže byste tímto způsobem chtěli komunikovat mezi fyzickými či právnickými subjekty, jsou datové zprávy zpoplatněny.

5/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *