Jak na zápis do obchodního rejstříku

Každý kdo chce založit obchodní společnost, je podroben poměrně náročnému papírování. Nevyhnete se řadě nejrůznějších administrativních procesů, které mohou být pro neznalce tohoto oboru docela složité a vysilující. Tyto úkony samozřejmě lze svěřit specializovaným firmám, jež se o mnohé postarají za vás, a vy provedete jen to nejnutnější.

V našem dnešním článku se budeme věnovat jedné takové činnosti, jíž při zakládání obchodní společnosti nesmíte v žádném případě podceňovat. Typickým scénářem je založení společnosti s ručením omezeným neboli založení s.r.o.

Zápis do obchodního rejstříku

Na mysli máme zápis do obchodního rejstříku. Veřejná databáze, do níž se zapisují údaje o daném podnikatelském subjektu, které jsou stanoveny přímo zákonem. Tyto zapisované skutečnosti mají veřejný charakter, jelikož jde o veřejný rejstřík, do něhož má možnost nahlédnout jakýkoliv občan.

Začněte vyplněním těch správných formulářů

Podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku je spojeno s lhůtou, jíž je třeba dodržet. K tomuto kroku musí dojít v časovém termínu do devadesáti dnů poté, co jste založili, nebo vám byla založena obchodní společnost.

Stejně, jako v mnoha jiných situacích a institucí, i zde probíhá zápis na základě vstupních údajů, které sdělíte prostřednictvím vhodných formulářů. Ty jsou dostupné nejenom v papírové, ale také v elektronické podobě. Pro vás budou podstatné dvě základní části těchto dokumentů.

 • Procesní část návrhu
 • Předmětná část návrhu

Z obecného hlediska jde v podstatě o všechny základní údaje spojené s vaší novou firmou, respektive podnikatelskou činností. Jmenovat lze jistě informace spjaté se sídlem společnosti, adresou, identifikačním číslem, sídlem statutárních orgánů a vůbec předmětem samotného podnikání.

jarmoluk / Pixabay

Nezapomeňte na přílohy

Formulář pro zápis do obchodního rejstříku však není tím jediným, co budete muset odevzdat. Připravit byste si měli ještě několik dalších příloh, které prokazují vámi uváděné informace a mají určitý právní charakter. Níže uvádíme jejich seznam.

 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Čestné prohlášení jednatelů nově založené obchodní společnosti, kde samozřejmě nesmí chybět ani úředně ověřené podpisy
 • Listiny související se založením společnosti
 • Dokumenty prezentující sídlo firmy – obvykle je to prohlášení vlastníka daných prostor
 • Doklady o členech dozorčí rady
 • Prohlášení správce vkladu, ať už formou znaleckých posudků či potvrzením banky
 • Podklady nutné k založení do sbírky listin, jež jsou tvořeny zakladatelskou neboli společenskou smlouvou
 • Souhlasy manželů a manželek společníků týkající se společného jmění partnerů
 • Souhlas společníků, již budou následně zapsáni do obchodního rejstříku

Tento seznam je samozřejmě individuální záležitostí v závislosti na tom, jaký typ společnosti jste založili, kdo je společníkem a podobně. Výsledný počet a charakter listin se tak může nepatrně lišit.

Kam podat zápis a kolik to stojí?

Obchodní rejstřík spadá pod konkrétní Rejstříkový soud, k němuž je třeba všechny připravené dokumenty doručit. Tyto instituce se nachází hned v několika velkých městech České republiky – Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem i s pobočkou v Liberci, Brno, Hradec Králové i s pobočkou v Pardubicích, Ostrava i s pobočkou v Olomouci.

Zápis nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku při zápisu rejstříkovým soudem se liší v závislosti na tom, o jaký typ společnosti se jedná.

 • Společnost s ručením omezeným – 6 000 Kč
 • Akciová společnost – 12 000 Kč

Se všemi výše uvedenými kroky souvisí také určité zákonné lhůty týkající se celkového vyřízení u rejstříkového soudu.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *