Jak podnikat při studiu?

Možná jste nastoupili nebo pokračujete na vysoké škole ve studiu a zvažujete, že byste si zároveň chtěli přivydělat podnikáním. Co takové podnikání při studiu obnáší?

Co zvážit?

Nejdříve je dobré zvážit časové hledisko. Budu mít jako podnikatel dost času na povinnosti vyplývající ze studia? Mohlo by se stát, že bude nutné ať studium nebo podnikání odsunout stranou, nebo se také může stát, že budete zanedbávat oboje, což nepřinese dobré výsledky. Pokud byste museli přerušit nebo ukončit studium, přicházíte o status studenta a je nutné o tom informovat OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Jak začít podnikat?

Nejjednodušší cestou jak začít podnikat je založit si živnostenský list a stát se tak OSVČ. Živnostenský list si lze zajistit samostatně nebo se svěřit do rukou profesionálů. Jak ho získat, kde který živnostenský list vybrat, kde mít sídlo a které podmínky je nutné splnit naleznete zde: https://www.profi-kancelar.cz/jak-ziskat-zivnostensky-list/

Pojištění

Pokud jste student, je studium bráno jako vaše hlavní činnost a podnikání je činností vedlejší. 

Student do 26 let, který podniká, je osvobozen od placení zdravotního pojištění, které za něj odvádí stát. Sociální pojištění platí student podnikatel pouze pokud jeho příjmy převyšují stanovenou částku ČSSZ. Pro rok 2021 je tato částka stanovena na 85 058 Kč. Toto platí pro první rok podnikání. Zálohy se dále určují od dosaženého příjmu za předchozí rok. Každý rok je nutné včas odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Dosažení věku 26 let u studenta podnikatele znamená, že se z podnikání stává hlavní činnost. Student proto musí začít platit zálohy na sociální pojištění. Minimální měsíční záloha pro OSVČ činí 2588 Kč v roce 2021. Pokud má student živnostenský list, ale aktivně nepodniká, tak platit zálohy na sociálním pojištění nemusí. Tuto skutečnost ale musí doložit OSSZ.

Daňové přiznání

Co se týče daňového přiznání, tak daň z příjmů musí platit také studenti, kteří podnikají. Podnikatelé jsou povinni podávat daňové přiznání a odevzdat je do konce března (pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce). Přiznání se nemusí podávat jen v případě, že příjmy (ne pouze zisk) nepřesáhly částku 15 000 Kč. V takovém případě je dobré podat na příslušný úřad alespoň čestné prohlášení. Student může v daňovém přiznání uplatnit kromě základní slevy na poplatníka i slevu na studenta, pro rok 2021 je ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém student podnikal.

Proč se pustit do podnikání při studiu?

Výhodou podnikání při studiu je to, že student je pánem svého času a netlačí na něj zaměstnavatel. V současné době lze mnoho podnikatelských aktivit vytvářet pohodlně doma ze svého PC nebo notebooku a proto podnikání při studiu s sebou také nese jen minimální náklady. Benefitem je také to, že student podnikatel většinou nemusí platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění a tím šetří peníze na své podnikatelské aktivity. 

 

 

 

Zdroj obrázku: Pexels.com

 

 

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *