Nové úroky pro podnikatele a pro finanční úřad

Ministerstvo financí připravilo další novelu daňového řádu. Vedle zjednodušení, modernizace a elektronizace daní novela mění výši úroků, které musí platit podnikatel, i těch, které platí finanční úřad.

Novela daňového řádu přináší řadu novinek. Počítá např. se zprovozněním portálu Moje daně. Ten by měl rozšířit a sjednotit funkce současného daňového portálu. V reakci na nález Ústavního soudu zavádí institut zálohy na daňový odpočet. Na druhou stranu novela odstraňuje 5 denní liberační lhůtu pro podání daňového přiznání.

Novela také snižuje úroky, které za pozdní platby daní platí poplatníci. Do novely je ale zařazeno i snížení úroků, které za pozdní vracení daní platí finanční správa. Zatímco některé navrhované novinky jsou pro podnikatele příznivé, jiné naopak zhorší jejich stávající pozici. Mezi ty negativní změny patří právě výrazné snížení úroků za neoprávněného jednání správce daně a také zrušení úroků z nezákonného vymáhání daně.

V daňovém řádu rozlišovat:

  • Úroky hrazené daňovým subjektem a
  • Úroky hrazené správcem daně

Úroky hrazené daňovým subjektem

Úroky hrazené daňovým subjektem mají sankční charakter. Jejich účelem je zamezit pozdnímu placení daňových povinností. V daňovém řádu se jedná o

  • úrok z prodlení a
  • úrok z posečkané částky.

Nově má úrok z prodlení, který platí při zpoždění poplatníci, klesnout ze současných 16 % na 10 %. Analogicky má dojít ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu, tedy 5,5 %.

stevepb / Pixabay

Úroky hrazené správcem daně

Úroky hrazené správcem daně mají kompenzační charakter. Jejich účelem je jakési odškodnění podnikatele za újmu způsobenou chybným jednáním finančního úřadu. Daňový řád rozlišuje

  • úrok z vratitelného přeplatku,
  • úrok z nesprávně stanovené daně (dříve úrok za nezákonné vymáhání),
  • úrok z daňového odpočtu.

Úrok, který je vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, se zvýší ze stávajících 4 % na 6 %.

Úrok za neoprávněné jednání správce daně aktuálně činí 16 %. Pokud dnes finanční úřad neoprávněnou exekucí zabaví majetek a prostředky podnikatele, třeba i na základě zajišťovacího příkazu, musí zaplatit dvojnásobný úrok, tedy 32 %. Nově má však úrok činit jednotnou sazbu ve výši 2% REPO sazby + 8 %, aktuálně tedy celkem 10 %.

Ministerstvo financí také plánovalo vložit do novely daňového řádu větu, že „úrok z nesprávně stanovené daně nevzniká v případě stanovení daně nebo daňového odpočtu, pokud následně vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na toto stanovení.“ Podle Komory daňových poradců může takováto obecná definice vést k výkladovým problémům.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *