Jak na podnikání s dluhy či insolvencí

Zvýšené zadlužení zhoršuje postavení podnikatele na trhu. Je pro něj obtížnější hradit včas své závazky a může ztratit důvěru svých obchodních partnerů. Vstoupí-li podnikatel do insolvence, přichází o možnost svévolně disponovat s firemními financemi a dalším firemním majetkem. Své kroky musí konzultovat s úřady a insolvenčním správcem.

Ať už podnikatel skončí v insolvenci kvůli nevydařenému podnikatelskému záměru nebo kvůli neuváženému čerpání úvěrů, může být podnikání zdrojem financí, které mu z insolvence pomohou. Pro podnikání při insolvenci je vždy nutný souhlas insolvenčního správce. Po vydání předběžného opatření soudem uděluje souhlas s podnikáním předběžný insolvenční správce. Při již probíhajícím insolvenčním řízení musí veškeré založení, změny nebo zrušení živnostenských oprávnění schvalovat insolvenční správce.

1820796 / Pixabay

Insolvence a založení společnosti s ručením omezeným

Podnikat lze také prostřednictvím právnické osoby. Pokud osoba v insolvenci vlastní podíl ve společnosti s ručením omezeným,  je tento podíl součástí majetkové podstaty. Práva společníka pak vykonává insolvenční správce. Pokud se dlužník v průběhu insolvence rozhodne založit společnost, je nutné rozlišovat, zda bylo insolvenční řízení zahájeno či zda již došlo k rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek fyzické osoby přechází dispoziční oprávnění k majetku dlužníka na insolvenčního správce, obdobné účinky má i schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka. Pokud je insolvence fyzické osoby řešena oddlužením, může být založení společnosti za určitých okolností možné i v průběhu insolvenčního řízení.

Určitým řešením může být také oddělení osoby společníka a jednatele. Potom je společníkem fyzická či právnická osoba, která potíže s insolvencí nemá. Osoba, u které probíhá insolvenční řízení pak může v takovéto společnosti vykonávat funkci jednatele, případně může pro společnost pracovat na základě pracovního poměru.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *