Dlouhodobý nehmotný majetek v podnikání

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek v podnikání patří například všechen software, zřizovací výdaje, ocenitelná práva nebo jiný majetek podle spadající do zákona o účetnictví a jeho vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč, a který používáme ve firmě.

Tento nehmotný majetek má být nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vlastní činností. Dále platí podmínka jeho použitelnosti minimálně 1 rok.

fancycrave1 / Pixabay

Všechny tyto položky patřící do nehmotného dlouhodobého majetku můžeme uvést v daňové evidenci, kde můžeme definovat více informací. Například název, popis, ocenění, datum pořízení, způsob využití, datum vyřazení a podobně.

Pokud chceme dlouhodobý majetek odepsat, týká se nás jen tehdy, pokud vedeme podvojné účetnictví.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *