Podnikání a záznam v rejstříku trestů

Podnikatelské činnosti se chce věnovat velká spousta lidí. Jenže, co když máte záznam v rejstříku trestů? Získáte v takovém případě vůbec živnostenské oprávnění, můžete si založit společnost a stát se jejím jednatelem? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví následující kapitoly zaměřené na podnikání se záznamem v rejstříku trestů.

Nejprve však začnete tím, co všechno je zapotřebí k tomu, abyste takové živnostenské oprávnění vůbec získali.

  • Minimální věk 18 let
  • Způsobilost k právním úkonům
  • Bezúhonnost

A právě poslední zmiňovaný bod tak trochu naráží na to, zda lze podnikat se záznamem v trestním rejstříku.

Bezúhonnost dle živnostenského zákona

Na bezúhonnost v podmínkách o přidělení živnostenského oprávnění nelze pohlížet všeobecně, ale dle živnostenského zákona. A právě v něm je uvedeno, kdo je a není bezúhonným člověkem. Vás jako budoucího podnikatele bude s největší pravděpodobností zajímat informace o tom, kdo není brát jako bezúhonný člověk.

  • Ten, kdo trestný čin spáchal v nedbalosti.
  • Ten, kdo čin spáchal úmyslně a zároveň skutková podstata činu souvisí s podnikáním.

Na druhou stranu je třeba říci, že záznam v rejstříku trestů dnes nemusí být překážkou a pohlíženo je na každého žadatele o živnostenské oprávnění zvlášť. S největší pravděpodobností jej nezískají ti, kdo byli odsouzeni za činnosti související s budoucí podnikatelskou činností. V opačném případě to nemusí být problém stejně jako to, že se stanete jednatelem vaší společnosti.

nicolagiordano / Pixabay

I přesto, že aktuálně máte záznam v rejstříku trestů kvůli něčemu, jež vás omezuje v získání živnostenského oprávnění, nezoufejte. Existuje ještě možnost zahlazení odsouzení, na které máte nárok po jisté době.

Jak funguje zahlazení odsouzení

Pokud už nějakou dobu žijete spořádaný život a táhnete za sebou z minulosti záznam v rejstříku trestů, zjistěte si před návštěvou živnostenského úřadu, zda už nedošlo k zahlazení vašeho odsouzení bránícího v podnikatelské činnosti. K tomuto kroku může dojít hlavně po určité době, kdy žijete spořádaně a neprovedli jste žádnou nekalost či trestný čin.

  • Žijete spořádaně už tři roky a trest nebyl delší jak jeden rok.
  • Žijete spořádaně už pět let a trest přesáhl jeden rok.
  • Žijete spořádaně už deset let a trest přesáhl pět let.
  • Žijete spořádaně už patnáct let a měli jste výjimečný trest.

Po uplynutí této doby dojde k zahlazení odsouzení a vám nic nebude bránit v podnikání. Jak už ale vyplynulo v průběhu tohoto článku, ne vždy záznam v trestním rejstříku znamená překážku. Jde spíše o samotný důvod a požadované živnostenské oprávnění.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *