Podnikání – mám do toho jít?

Mám chuť podnikat, abych:

  • si sám organizoval čas a nemusel se podřizovat plánování shora
  • vydělal víc peněz a nebyl omezený výší svého platu
  • mohl dělat svá vlastní rozhodnutí a nemusel poslouchat dikci nadřízeného.

Už vás také někdy napadlo, že skoncujete s fádním životem zaměstnance omezeným firemními stanovami a pravidly a vrhnete se do podnikání? Možná právě teď zvažujete založení živnosti nebo založení firmy. Výše uvedené úvahy bývají hlavním důvodem, proč lidé překročí mantinel a vstoupí do nových neprobádaných, ale vzrušujících vod byznysu. Díky takovým odvážným jedincům lidská společnost objevuje vynálezy, testuje hranice a dobývá horizonty.

Pokud se vás týká výše uvedený směr úvah, věnujte pozornost našemu článku. Podnikání totiž není jen o zdolávání oblak a rozletu za vysněnou touhou, ale také o disciplíně, administrativě a byrokracii. Stejně jako všechno v životě i podnikání s sebou nese výhody a nevýhody. Pojďme si je zkusit pojmenovat a shrnout. Sami pak můžete posoudit, zda bude podnikání váš vysněný způsob seberealizace nebo spíše zvolíte klidnější cestu jistoty zaměstnance.

Výhody versus nevýhody

Úvodem si dovolujeme podotknout, že podnikání je obestřeno mnoha zažitými mýty a klišé, které se dědí po generacích – jako že řemeslo má vždy zlaté dno, že podnikatel je na tom vždy lépe než zaměstnanec, že stačí něco umět a zákazníci se vždy najdou atd.

Ono totiž nic v životě není černobílé, ale pestrobarevné, a tak i v podnikání jste jednou nahoře, jednou dle, jednou investujete, jednou šetříte.

Navíc není jednoduché objektivně posoudit, co přesně je u podnikání výhodné a co nevýhodné. Výhoda pro někoho může být nevýhodou pro druhého a naopak. Jednotlivé body tedy popisujeme s uvedením předností i rizik najednou.

1) Svoboda

První přednost je nasnadě – svoboda. Podnikatel si může organizovat svůj čas čistě podle vlastního uvážení vlastním způsobem a tempem. Nemusí se dotazovat, zda si může vzít volno pro jednání na úřadech, návštěvu lékaře apod. Ano, je to tak. Ovšem na druhou stranu, podnikatel také musí zajistit, aby v době jeho nepřítomnosti vše fungovalo a po návratu musí vše dohnat. Zejména při plánování delší nepřítomnosti, např. dovolené, vícedenní konference či školení, to není zas tak jednoduché. Okřídlená věta, že „podnikatel je pánem svého času“, tak není zrovna úplně pravdivá.

Navíc taková svoboda nemusí být ideální pro každého. Ne každý je dost zodpovědný, aby se přinutil dodržovat termíny, pracovní dobu, profesní postupy nebo platby, zajistil chod firmy v době své nepřítomnosti. Ne každý si dokáže sám práci zorganizovat tak, aby byla dostatečně efektivní.

Zaměstnanec má naopak svou pracovní dobu většinou pevně danou svým zaměstnavatelem a nemůže si ji uzpůsobovat dle svých potřeb. Ale to nemusí být špatné! Pro mnoho lidí je to ideální, protože se nemusí starat o každou svou minutu, jejich den má pevně dané rozměry. Navíc čím dál tím víc zaměstnanců může pracovat z domova, čímž získávají částečnou možnost manipulace se svým časem, aniž by porušovali firemní pravidla.

Po pravdě řečeno v praxi se ukazuje, že často mají nakonec zaměstnanci více volného času, než podnikatelé, kteří si tahají práci domů, pracují o víkendech nebo i na dovolených. Obecně je organizace pracovního a volného času pro podnikatele jeden z největších problémů. V důsledku špatné organizace a chybějících „hranic“ jsou pak vystavovány stresu, syndromu vyhoření, zdravotním potížím.

2) Jistota

Tato oblast jde ruku v ruce s bodem č. 1, tedy se svobodou. Ano, pokud má člověk možnost utvářet si kompletně svou představu o práci, musí zákonitě řešit otázky jako: Kde získám další klienty a zakázky? Udržím si ty stávající? Nebude boj s konkurencí nad moje síly? Budu schopen zvládnout splátky úvěru? Stihnu požadovaný termín dodání?

Zaměstnanec tyto otázky obvykle vůbec řešit nemusí, má konkrétně vymezený rozsah své práce, má jistotu, že může každý měsíc počítat s určitým platem. Pokud o práci přijde, snadněji uzavře minulost a díky podpoře v nezaměstnanosti, případně dalším dávkám, snáz překlene období, kdy je bez práce.

Naproti tomu podnikatel může balancovat na hraně nejistoty z měsíce na měsíc. Právě vysoká míra rizika je jeden ze strašáků těch, kdo by chtěli s podnikám začít. Toto riziko zkrátka existuje, vždy bude a nelze se mu zcela vyhnout ani sebelepším manažerským vedením firmy. Ne vše má totiž podnikatel ve svých rukách a problémy na straně dodavatele či odběratele, platební nekázeň klientů, zdravotní problémy, apod. mohou i zdatného podnikatele dovést doslova z měsíce na měsíc do velkých problémů, a pokud nemá dostatečnou finanční rezervu, nevyhne se krachu. Z něj se pak může vzpamatovávat pěkně dlouho.

3) Výdělek

Možnost většího výdělku je jedna z hlavních motivací podnikání. Pokud je podnikatel pracovitý, efektivní, nabízí unikátní zboží či služby, lze si v podnikání přijít na skutečně slušné peníze. Obvykle platí, že čím větší úsilí, tím větší zisk – tedy intenzita, s jakou se člověk práci věnuje, se zpravidla odráží v tom, kolik si vydělá a kam se posune pracovně, ale i třeba společensky.

Toto v zaměstnání bohužel často neplatí. Kolikrát zaměstnanec, který dělá svou práci lépe a kvalitněji, vydělává stejné peníze, jako jeho kolega na stejném postu, který si chodí do práce prostě „odkroutit“ tu svou směnu. Pokud vynaložené úsilí nikdo neocení, proč se tak namáhat? Časem opadne motivace a zaměstnanec upadá do průměru, práce ho přestává bavit, hůř se soustředí, vše mu trvá déle a samotná práce ho přestává bavit. Proto je tak důležité, aby vedení firem nepřehlíželo přínos jednotlivých zaměstnanců, otevřeně s nimi komunikovali a dokázali je ocenit a motivovat. Takový progresivní přístup dokáže udržet dobrou atmosféru a povzbudit kvalitní pracovníky.

Ovšem zdaleka se nejedná o žádné pravidlo, je mnoho podnikatelů, kteří vyjdou tak tak a na druhou stranu spousty zaměstnanců na slušných postech, kteří se mají finančně více než dobře.

Obsahovka / Pixabay

4) Administrativa a byrokracie

V této oblasti je zásadní výhoda na straně zaměstnance, který prakticky nemusí v tomto ohledu nic řešit, všechny administrativní úkony za něj vyřídí zaměstnavatel. Zaměstnanec je vázán pracovní smlouvou, ze které mu vyplývají stanovené povinnosti, vůči státním orgánům však mnoho přímých povinností nemá. Odpovědnost za výpočet a platbu daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění leží na bedrech firmy.

Podnikatel se musí navíc prodírat složitým byrokratickým systémem, který se navíc neustále mění. Je nucen s ohledem na svůj obor činnosti pečlivě sledovat zákony a jejich změny, které mohou přinést jiné požadované postupy a další povinnosti. Úpravy bývají zveřejňovány s předstihem včetně komentářů a přechodných období k implementaci, ovšem nelze je ignorovat nebo si myslet, že se stačí problematikou zaobírat zběžně jednou za čas. Tak by mohl opomenout zákonné povinnosti a vystavit se zbytečně riziku penalizace.

A navíc se už dávno nejedná jen o nějaké přiznání daně z příjmu, ale o podávání přiznání k mnoha jiným daním, kontrolní hlášení, placení záloh na různé daně a pojištění, vyplňování knih jízd, EET atd. S tím jsou spojené i přímé náklady – např. systém EET něco stojí, je nutno platit firmu vedoucí účetnictví. Časová a myšlenková zátěž je tedy poměrně velká, navíc s velikostí firmy a množstvím zaměstnanců se náročnost stupňuje.

Závěrem

Závěr necháme na každém čtenáři, nelze univerzálně stanovit, zda je výhodnější být podnikatelem nebo zaměstnancem. Vše závisí na mnoha okolnostech a schopnostech jednotlivce. Oboje má své výhody i nevýhody a dávno je vyvrácená představa, že podnikatel je šťastný bohatý pán svého času a naproti tomu zaměstnanec je nespokojený chudý nešťastný jedinec. Lze potkal plno zaměstnanců, kteří jsou ve svém zaměstnání spokojeni, vyhovuje jim pravidelný zaběhlý režim a nepotřebují shánět zakázky, bojovat s nejistotou, řešit neplatiče. Zrovna tak lze potkal nešťastné podnikatele, kteří se celý den nezastaví, jsou vyčerpaní a konstatují, že takto si své podnikání nepředstavovali.

Na závěr si dovolíme radu:

Popřemýšlejte o sobě – jací doopravdy jste. Možná si na internetu najděte test, zda jste typ člověka vhodný pro podnikání, vyhraďte si dostatek času promyslet všechna pro a proti, a když uděláte definitivní rozhodnutí, jděte za ním!

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *