Je výhodnější být zaměstnanec nebo podnikatel?

Možná přemýšlíte, že byste chtěli začít podnikat, ať jako OSVČ nebo si založit firmu. Ale nejste si jistí, zda se vzdát své pozice zaměstnance. Jakou jsou výhody podnikání a jaké statusu zaměstnance? Poukážeme si na některé z nich.

Agenda

Podnikatel:

Na podnikatelových bedrech leží veškerá administrativa spojená s podnikáním, co se týká zákonných náležitostí ohledně daní, vztahů s klienty, zaměstnanců apod. Výhodou je, že nikdo nad podnikatelem nestojí a neříká mu, co má a jak má dělat. Agendu si řídí podnikatel sám.

Zaměstnanec:

Veškeré náležitosti spojené s pracovním poměrem řeší zaměstnavatel.

Daně

Podnikatel:

Živnostníci si musí veškerou daňovou agendu vést sami. Z hrubého zisku odvádí osoby samostatně výdělečně činné daň z příjmu a vyplňují a odevzdávají každoročně daňové přiznání. OSVČ nemající zákonnou povinnost vést účetnictví uplatní výdaje ve skutečné výši z daňové evidence nebo uplatní pro stanovení výdajů výdajový paušál nebo jsou v režimu paušální daně.

Zaměstnanec:

Zaměstnanci si daňové přiznání vyplňovat nemusí, většinou se o něj postará firemní účetní oddělení v rámci ročního zúčtování daně.

Pojištění

Podnikatel:

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ vždy platit sociální pojištění a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Povinné pojistné musí být zaplaceno i při ztrátové činnosti. 

Zaměstnanec:

Sociální a zdravotní pojištění je povinnou daní, kterou platí zaměstnanci automaticky z platu a mzdy. Zaměstnancům se tyto odvody automaticky strhávají z platu a část za ně platí i zaměstnavatel.

Plat a benefity

Podnikatel:

Podnikatelská činnost slouží k dosažení zisku na vlastní náklady, odpovědnost i riziko a pod vlastním jménem. Většina OSVČ a podnikatelů pracuje efektivněji než v práci. Díky tomu si často vydělají za kratší dobu větší peníze než zaměstnanci.

OSVČ mají nárok na nemocenskou a mateřskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění, samotná platba povinného sociálního (důchodového) pojištění nestačí.

Podnikatelé si mohou udělat více volna v dobu kdy to potřebují, nejsou svázáni přesným počtem dnů dovolené. 

Zaměstnanec:

Zaměstnanec má zaručenou minimální mzdu danou zákonem a každý měsíc ví, kolik peněz mu má přijít na účet. Zaměstnavatel a posléze stát také hradí nemocenské, zaměstnanec má i nárok na proplacení přesčasů a nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou nebo mateřskou i při práci pouze za minimální mzdu nebo při práci jen na zkrácený úvazek.

Co se týče dovolené, v zaměstnaneckém poměru je přesně stanoveno kolik dní dovolené za rok si může zaměstnanec vybrat. Není ani výjimkou, že si zaměstnanec nemůže vybrat celou dovolenou naráz, dny dovolené jsou mu přidělovány zaměstnavatelem.

Pracovní doba

Podnikatel:

Práci si živnostníci musí shánět sami a není vždy jasné, zda nakonec budou mít čím svůj pracovní čas vyplnit. Mezi obrovské výhody podnikání patří časová flexibilita podnikatele. Podnikatel nemusí nikomu hlásit, když chce zajít k lékaři nebo něco nutně zařídit. Podnikatelé si své časové rozvrhy a diáře řídí tak, jak se to hodí jim. Stačí dodržovat termíny a domlouvat se s klienty. 

Co se týče náplně pracovní doby podnikatel dělá, co ho baví. 

Zaměstnanec:

Zaměstnanec má pravidelnou pracovní dobu, kterou nelze nijak měnit. Zaměstnanec proto není pánem svého času. Pokud chce někam odejít, musí informovat nadřízenou osobu.

Také na pracovní pozici může zaměstnanci chybět kreativita, flexibilita a převládat stereotyp.

Dá se podnikat i při zaměstnání?

Začít s podnikám je možné i při zaměstnání. Zaměstnanci, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ vedlejší, která má příjmy za rok vyšší než 6 000 Kč, musí podávat daňové přiznání. V prvním roce nemusí OSVČ vedlejší platit měsíční zálohy na důchodové pojištění, v dalších letech podnikání se platí měsíční zálohy. Na zdravotní pojištění se nemusí odvádět zálohy, podnikatel ho doplatí zároveň s podáním přehledu o příjmech a výdajích na pojišťovnu.

Pokud se podnikatel rozmýšlí, zda se nechat zaměstnat nebo pracovat sám na sebe, musí se zamyslet nad mírou rizika, kterou je ochoten nést. 

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *