Jak často dělat marketingový audit?

Marketingový audit je nedílnou součástí revize marketingové strategie a měla by ho provádět každá firma. Audit totiž odhalí nedostatky i příležitosti vmarketingových aktivitách, což směřuje kzefektivnění plnění marketingových cílů. Jenže jak často marketingový audit dělat? Přečtěte si náš článek. 

Co je marketingový audit

Marketingový audit je analýza a revize marketingového prostředí podniku, strategií, cílů, aktivit, organizace, produktivity a systé. Cílem je zdokonalení procesů v marketingovém plánu firmy, aby se to odrazilo v dlouhodobě lepších výsledcích. Spousta úkolů se často dělá jen ze setrvačnosti a během pracovního vytížení si nikdo nemusí všimnout, že plnění některých z nich firmě nic nepřináší. Většina firem si ale nemůže dovolit mít neefektivní marketingovou strategii a ztrácet čas a peníze.

Audit by měl odhalit:

  • Slabé oblasti ve strategii firmy, které je potřeba posílit, nebo naopak úplně opustit.
  • Nevyužité příležitosti, které by bylo užitečné do strategie zahrnout a rozvíjet je, abyste zbytečně nepřicházeli o zákazníky, a tím i o zisk.

Jaké 3 oblasti se během auditu zkoumají?

Externí marketingové prostředí

Vtéto části se zkoumají především zákazníci. Patří sem jejich chování a rozhodovací procesy, vnímání značky, demografie, věk, marketingová komunikace, segmentace a umístění na trhu. Podstatné je i co ovlivňuje jejich chování mimo aktivity vaší firmy: ekonomický růst, úrokové sazby, legislativa atd.

Je důležité podívat se i na konkurenci a na její silné i slabé stránky. Porovnat cenovou nabídku, zjistit, co dělá jinak, co naopak nedělá vůbec, jakou má strategii atd.

Interní marketingové prostředí

Zde se audit zaměřuje na produktové portfolio, distribuci, cenu i na interní marketingové plánování: náklady, ziskové marže, podíly na trhu, prodeje a účinnost strategického marketingového plánu. Hodnotí se i marketingový tým, jeho struktura a efektivita.

Vyhodnocení aktuálního marketingového plánu

Jakmile se sesbírají všechna data, porovnají se interní i externí marketingová prostředí se stanoveným plánem a zda jsou sním v souladu. Často se zjistí odchýlení od potřebného cíle, což vede k podrobným písemným návrhům na úpravu marketingové strategie, prodejních praktik, řízení finančních zdrojů, metod a postupů.

Jak často se má marketingový audit dělat?

Často firmy přistupují k marketingovému auditu až ve chvíli, kdy se objeví problém. Audit by přitom měl sloužit primárně jako prevence a způsob aktualizace marketingové strategie. Měl by včas identifikovat problémové oblasti a zachytit odchylku v plnění marketingových cílů.

Jak často ho opakovat? Minimálně 1× ročně, někdy ale může být audit potřeba 2× za rok nebo dokonce každé 3 měsíce. Frekvence je individuální a záleží na mnoha faktorech, jako je například velikost firmy a rozsáhlost marketingové strategie. Velmi důležité jsou i vnější podmínky, které firma ovlivnit nemůže. Mělo by ale platit, že čím je větší firma a komplexnější marketingová strategie, tím častěji by se audit měl objevit ve vašich plánech.

Marketingový audit byste měli dělat pokaždé, když:

  • Proběhne výrazná změna firemních cílů nebo strategií, jak jich dosáhnout.
  • Změní se podmínky trhu.
  • Objeví se nové
  • Rozšíříte nabídku služeb a produktů.

Komu byste audit měli svěřit?

Máte 2 možnosti:

  • Udělat audit interně.
  • Zadat audit externí firmě nebo specialistovi.

Marketingový audit si firmy často dělají samy – využívají k tomu interní zaměstnance. Z určitého pohledu to dává smysl, pokud je to člověk, který má přehled o všem, co se ve firmě děje. Na druhou stranu, kdokoliv uvnitř firmy nemá šanci být objektivní a během auditu se může nevědomky zaměřovat jen na oblasti, které osobně považuje za nejvíc problémové. Problémy i nevyužité příležitosti se ale mohou skrývat i jinde.

Druhým způsobem je pohled nezaujatého odborníka zvenčí, využít můžete například služeb agentur. Agentura se s vašimi firemními procesy bude (oproti osobám zevnitř) seznamovat poprvé a všechny procesy bude posuzovat nezaujatě a objektivně.

 

Zdroj foto: chase4concept / Shutterstock.com

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *