Čím se liší místo podnikání a provozovna

Mnoha začínajících podnikatelů je zcela zmatena různými termíny, se kterými se setkává při svém rozjezdu podnikání. Jedním z obvyklých „nejasných“ termínů je sídlo firmy, místo podnikání a provozovna a čím se mezi sebou liší. V následujícím článku si oba tyto termíny vysvětlíme.

Sídlo firmy a místo podnikání

Autor: EVERYMAN FILMS (EVERYMAN FILMS)

Sídlo firmy u právnické osoby, označuje adresu, na které právnická osoba skutečně sídlí a které je obvykle zapsána ve veřejném rejstříku. Každá právnická osoba musí mít své sídlo a sídlo může být jen jedno. V případě změny, je potřeba tuto změnu nahlásit do obchodního rejstříku.

U fyzické osoby OSVČ (živnostníka) se na místo sídla mluví o místu podnikání. Je jím místo zapsané v obchodním rejstříku, ke kterému má podnikatel právní důvod užívání. Jedná se o skutečné místo pro podnikání.

Provozovna

Provozovna jsou prostory, ve kterých se vykonává podnikatelská činnost. Pokud je provozovna zřízena, musí být nahlášena na příslušném živnostenském úřadě a důležitou podmínkou je, že musí být náležitě označena. Provozovna se označuje identifikačním číslem a obchodním jménem společnosti. Vlastník provozovny má zákonem dané uvést jméno a příjmení osoby odpovědnou za její provoz.

Může se jednat například o:

  • kancelář,
  • prodejnu,
  • dílnu,
  • ordinaci,
  • automat,
  • stánek či jinou mobilní provozovnu.

Počet provozoven na rozdíl od sídla firmy a místa podnikání není omezen. Každá zřízená provozovna musí splňovat stavební, požární, hygienické a další zákonné požadavky. Podnikatel k ní musí mít užívací nebo vlastnické právo. Jestliže jsou prostory v pronájmu, je potřeba dodat souhlas vlastníka nemovitosti.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *