Které tři tipy pomůžou rozjezdu podnikání?

V podnikání je vždy ve hře tok priorit, a když podnikatel buduje firmu, je zásadní neplýtvat zdroji na nedůležité priority v nepravou chvíli.

Nezkušení a začínající podnikatelé, kteří s nadšením vstupují do sféry podnikání, se často zaměřují na věci, které není nutné v danou chvíli řešit. Jejich pozornost upoutají na delší dobu, než je nutné. K takovým věcem patří značkové oblečení, tisk vizitek nebo správné tituly. 

Pro objasnění se podívejme na obecný přehled priorit rozdělený mezi zkušené a nezkušené podnikatele:

Nezkušené pořadí cílů:

Výběr názvu firmy→Zjištění, zda je k dispozici→Podání žádosti o založení společnosti→

Průběh registrace a pak zřízení bankovního účtu→Výběr loga→Pořízení značkového oblečení→Pořízení vizitek→Budování seznamu potenciálních zákazníků→Získání zákazníka

Zkušený tok cílů:

Získání zákazníka→Budování seznamu potenciálních zákazníků→Výběr názvu firmy→atd.

Z toho vyplývají 3 tipy pro začínající podnikatele:

Pochopení rozdílu mezi pořadím cílů a tokem cílů

Nezkušení podnikatelé mají tendenci si myslet, že pro dosažení cíle je třeba dělat věci v určitém pořadí. Někteří podnikatelé například odmítli zákazníky, protože měli pocit, že je nutné dodržet výše uvedené pořadí cílů. Toto myšlení zejména v počátečních fázích zpomaluje tempo realizace, protože brzdí další věc, kterou je třeba udělat. To způsobuje tření, které vede k vyhoření začínajícího podnikatele.

Zkušený podnikatel by měl vědět, že na začátku podnikání bude více cílů, na kterých se bude pracovat současně.

Tok cílů se liší případ od případu. Na začátku je však rozhodující, aby se podnikatel zaměřil na správný cíl a hlavně, aby podnikání vykazovalo určitý předpoklad životaschopnosti. Problém je v tom, že nezkušení podnikatelé mají tendenci se zabývat nedůležitými věcmi a to co by se dalo vyřešit za jeden den se tak posouvá na seznam za týden nebo měsíc í nebo na seznam nedokončených úkolů.

Podnikatel by měl vždy důkladně zvážit, zda si chce založit jenom živnost, nebo zda si založit firmu jako je s.r.o. a tomu přizpůsobit své budoucí kroky.

Pochopení rizik a odměn spojených s prioritami

Každá činnost nebo nečinnost s sebou nese riziko nebo náklady obětované příležitosti, a to zejména na začátku podnikání. Pohled na cíle z hlediska rizika a odměny poskytuje vodítko pro řešení seznamu cílů.

Zkušený podnikatel začne tím, že přivede nového zákazníka. Je to málokdy riskantní a odměna je velká, díky tomu dochází k růstu firmy. Pokud se však vydá cestou nezkušeného zakladatele firmy, riskuje všechny zdroje jako je čas, peníze a mentální kapacitu v naději, že získá odměnu v přivedení nového zákazníka. Riziko je navíc významnější, protože zakladatel může zjistit, že činnosti se mohou s přibývajícím časem měnit. Například logo nemusí být nejvhodnější, nebo by bylo rozumnější založit si s.r.o.

To znamená, že podnikatel by si měl sepsat kroky a označit je podle priority toho, co je třeba udělat. Zaměření se na získání nového zákazníka nabízí největší návratnost investic, zejména na začátku. Logo nebo značkové oblečení si lze zajistit později.

Nezkušený podnikatel, který má tendenci od startu podnikání se soustředit na špatné věci, pak může očekávat dvě věci:

 – Plýtvání zdrojů na momentálně nedůležité věci, dokud zdroje nedojdou a firma nezanikne.

–  Plýtvání zdrojů, dokud se podnikatel nenaučí jak je vhodně používat. Ale proč plýtvat zdroji, když se tomu dá předejít?

Možnost číslo dvě nás přivádí ke třetímu tipu pro začínající podnikatele.

Podnikatel není univerzální role

Podnikání se musí nejprve vyzkoušet, aby podnikatel pochopil jak má správně fungovat. Někteří podnikatelé se možná snaží zvládnou jeden krok za druhým, aby nakonec zjistili, že jsou typ, který potřebuje postupovat na všech frontách současně, ale s přestávkami. Stejně jako v životě, ani v podnikání neexistuje univerzální řešení.

V počáteční fázi podnikání je tedy nutné splnit určité klíčové požadavky, ale způsob jejich splnění závisí zcela na každém jednotlivci. Zkušení podnikatelé, kteří vědí, kdo jsou a jak nejlépe fungují, mohou vytvořit cestu k vybudování optimální společnosti. 

 

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *