Příjmy z nájmu definované zákonem

V dnešním článku se zaměříme na Příjmy z nájmu, což zahrnuje příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu, které je konkrétně stanovené zákonem.

Peggy_Marco / Pixabay

Veškeré příjmy z nájmu se u manželů ze společného jmění manželů zdaňují jen u jednoho z nich. Základem daně jsou příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů, nejvýše však do částky 600.000 Kč. Uplatnění výdajů nelze měnit zpětně. Poplatník, který uplatňuje výdaje, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmem, včetně skutečných výdajů vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Možné je také vést účetnictví, přestože k tomu nejsou podle účetních předpisů povinni.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *