Co je dobré vědět o přeplatku a nedoplatku na dani?

Podáním daňového přiznání nám vzniká povinnost uhradit daň. V některých případech máme naopak nárok na vrácení přeplatku. Přeplatek na jedné dani je možné využít na úhradu nedoplatku na jiné dani.

Pokud si daňové přiznání podáváme sami, musíme jej odevzdat do konce března. Od tohoto dne má finanční úřad 30 dní na to, aby zpracoval daňové přiznání. Pokud nám vyjde přeplatek na dani, do 30 dnů jej musí finanční úřad vrátit. Na začátku května bychom tak měli mít peníze  na účtu. O vrácení přeplatku je však nutné požádat. Kolonka pro jeho vrácení je součástí daňového tiskopisu.

Finanční úřad vrací pouze ty částky, které jsou vyšší než 100 Kč. Přeplatky se ale sčítají a lze o ně zažádat až šest let zpětně. Pokud jsme tedy v posledních několika letech měli přeplatky na dani nižší, než je daná částka, můžeme o jejich vrácení zažádat hromadně. Po uplynutí zmíněných let přeplatek na dani k vyplacení zaniká a automaticky se stává součástí státního rozpočtu. Podle daňového řádu platí jedno nesmírně zvláštní pravidlo ohledně zániku přeplatku na dani.

Frantisek_Krejci / Pixabay

Nedoplatek na dani a sankce

Pokud nám vznikne daňová povinnost, musíme ji co nejrychleji uhradit. Nejsnazší možností je vše uhradit na pokladně finančního úřadu rovnou i s odevzdáním vyplněného formuláře. Pokud tak ale učinit nechceme nebo z nejrůznějších důvodů nemůžeme, lze zvolit doplacení pomocí složenky či bankovního převodu. S úhradou nedoplatku se lze beztrestně opozdit pouze o 4 dny. Od 5. dne nám na daňovém nedoplatku nabíhají úroky z prodlení. Úrok z prodlení může naskakovat až 5 let. Při evidovaném nedoplatku na dani naskakují daňovému subjektu úroky z prodlení, které aktuálně, tj. ve druhé polovině roku 2019, činí 16 % p.a. a ze zákona se zvyšují každý den počínaje pátým pracovním dnem po splatnosti daně.

Nejsnadnějším způsobem, jak se dozvědět informace, které o daňovém subjektu vede správce daně, je náhled do daňové informační schránky. Daňová informační schránka poskytuje prostřednictvím internetu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. V daňové informační schránce je tedy možné sledovat i rovinu placení daně.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *