Co je to fúze?

Fúze je pojmem, který se v oblasti podnikání objevuje dnes a denně. Pokud jste o něm doposud ještě neslyšeli nebo nemáte ujasněn jeho význam, přinášíme vám bližší informace. Nejlepší je popsat tento termín bez jakýchkoliv odborností.

Fúze je sloučení či splynutí několika společností v jednu jedinou. A výsledek takového kroku? Zjednodušení organizačních struktur a následné řízení pod taktovkou jediného subjektu. Ten může buď zůstat a ostatní zaniknou nebo dojde k utvoření zcela nového.

Fúze a její schvalování

V okamžiku, kdy dojde k dohodě spojené s fúzí, je zapotřebí nechat provést znalecký posudek. Ten vypovídá mnohé o nově vznikající firmě. Stanovuje řadu věcí a v některých případech je dokonce vyžadován samotným zákonem.

Co se týče obsahové části znaleckého posudku, může vypadat nějak následovně.

  • Stanovy nástupnické společnosti
  • Rozhodný den fúze
  • Identifikační údaje subjektů, u nichž došlo ke sloučení
  • Konečná účetní uzavírka a jiné

Ke schválení fúze každopádně nedochází jen tak samovolně. V jejím případě je třeba dodržet jisté náležitost podle toho, jaké subjekty se slučují. Povětšinou jsou to ty se stejnou právní formou podnikání. U společnosti s ručením omezeným o tom rozhoduje valná hromada, kde musí mít hlavní slovo alespoň ¾ uchazečů. U veřejných komoditních společností jsou fúze řešeny písemně za pomoci notářského ověřování. Například u družstva je to členská schůze jednotlivých členů.

Jaké jsou druhy fúzí?

Z charakteru procesu zvaného fúze je patrné, že ke vzniku nových subjektů může docházet nejrůznějšími způsoby. Nyní vás seznámíme s těmi nejčastějšími.

  • Fúze sloučením
  • Fúze splynutím

Obě dvě varianty se týkají zániku dvou a více společností bez předchozí likvidace. V případě fúze vzniklé sloučením je model takový, že zaniklá společnost se slučuje se společností, jež je jedním ze společníků. U splynutí zanikají firmy a vzniká jedna zcela nová firma.

V rámci jednotlivých typů fúzí se můžete setkat také s pojmy jako je vnitrostátní fúze. Ta se týká pouze subjektů se sídlem na území České republiky. Pokud se jedna a více společností nachází v zahraničí, pak se tento proces nazývá přeshraniční fúze.

Horizontální vs. vertikální fúze

Vedle výše popisovaných fúzí můžete narazit ještě na další dva typy fúzí, respektive jejich dělení. Je to horizontální fúze. Ta vzniká spojením dvou a více firem pracujících ve stejném oboru. Opakem toho je fúze vertikální, v rámci níž se spojují subjekty s naprosto odlišným typem činností. Velice často je to například při fúzi vznikající mezi odběratelem a dodavatelem.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: iamaea).

4/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *