Jak probíhá založení akciové společnosti

Akciová společnost je jednou z forem korporace, pod kterou můžete podnikat a nabízet klientům své služby a produkty. Společnost, u níž se hlavní kapitál skládá z akcií neboli cenných papírů. Ty vlastní sami akcionáři čili vlastníci podílející se na chodu a řízení firmy vystupující pod zkratkou „a.s.“.

Rozhodnete-li se pro založení akciové společnosti místo klasického založení s.r.o., můžete to provést dvěma odlišnými způsoby.

  • Založení a.s. svépomocí
  • Založení a.s. na klíč

Založení a.s. svépomocí

Na začátek je třeba zmínit informaci o tom, že k založení akciové společnosti jsou potřeba minimálně dvě fyzické osoby, popřípadě jedna právnická osoba. To je pomyslná odrazová štafeta pro relativně náročnou administrativu, na kterou musíte mít nejenom dostatek času, ale také se v ní vyznat.

Jako první vás čeká uzavření zakladatelské smlouvy. To se vztahuje na právnické osoby. U fyzických osob jde o zakladatelskou listinu. Myslete na to, že všechny podpisy musí projít úředním ověřením. Následují dokumenty týkající se samotné akciové společnosti.

  • Sepsání stanov akciové společnosti
  • Předmět podnikání
  • Rozdělení zisku, apod.

Poté je zapotřebí zajistit upsání vkladů do základního kapitálu, vyřídit vše na živnostenském úřadě a kolektivně rozhodnout o založení akciové společnosti. K tomuto kroku dochází v okamžiku splacení alespoň 30 % akcí, a to prostřednictvím ustavující valné hromady. Právě ta je klíčovým procesem, během něhož dojde k odsouhlasení připravených stanov a k personálnímu obsazení jednotlivých orgánů a.s.

Založení a.s. a klíč

Pokud se vám výše uvedený popis zdá trochu složitý, není to domněnka, ale skutečnost. Této zdlouhavé administrativní mašinérii a papírování se však můžete vyhnout, a to díky využití služeb firmy zabývající se zakládáním společností libovolného typu – společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti.

Tato volba je samozřejmě spojena s jistým poplatkem, na druhou stranu si buďte jisti, že vaše součinnost při zakládání a.s. bude skutečně minimální. Všechny potřebné listiny, dokumenty a žádosti za vás vyřídí zkušení pracovníci. Po vás se bude vyžadovat pouze několik kroků týkajících se názvu firmy, sídla, výše základního kapitálu, akcií a podobně.

Nuže, rozhodněte sami, co je pro vás lepší, zda na založení a.s. svépomocí nebo skrze profesionálního zakladatele a.s.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: suphakit73).

5/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *