Co všechno musí obsahovat faktura?

Faktura představuje u podnikatelů nezbytný doklad, na základě kterého dochází k vyplacení konkrétní částky dle předchozí dohody za vykonanou práci nebo prodané zboží. Tento dokument může být mimo jiné podstatný i pro nejrůznější instituce, jež mohou provádět kontroly vašeho podnikání. Z toho důvodu je zapotřebí, abyste podobu faktury v žádném případě nepodceňovali.

Informace na faktuře se liší podle toho, zda ji vystavuje živnostník, který je neplátcem DPH, a naopak podnikatel v roli plátce DPH. Ať už se řadíte do jakékoliv z těchto dvou skupin, prostřednictvím následujících řádků vám představíme obě dvě formy.

Faktura od neplátce DPH

Pojďme začít tím jednodušším modelem. A to je faktura vydávaná živnostníkem v roli neplátce DPH. V takový moment je třeba řídit se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že jste neplátci DPH můžete se setkat i s jiným slangovým označením takového dokladu, jakým je například faktura jako nedaňový doklad.

Na faktuře od neplátce DPH je pochopitelně nutné uvést všechny příslušené informace o dodavateli. Ať už jste osobou samostatně výdělečně činnou nebo právnickou osobou, nemělo by chybět vaše jméno a příjmení, popřípadě název firmy, včetně platné adresy podnikání. Uvést musíte své identifikační číslo mnohdy označované jako IČ. Dále je to registr, kde byl dodavatel zapsán a v rámci celistvosti prezentovaných údajů nezapomínejte uvést ani to, že nejste plátci DPH.

Faktura od neplátce DPH by měla obsahovat alespoň minimální informace o odběrateli, jak v případě fyzické, tak právnické osoby. Uvést musíte název zboží nebo fakturované služby, popřípadě dobu, za jakou je fakturována. Chybět pochopitelně nesmí výsledná částka, včetně data vystavení faktury a datum splatnosti faktury. V rámci celkové přehlednosti těchto dokladů je vhodné uvádět i číselné označení faktury, které se zároveň může stát variabilním symbolem při platbě, jíž pak na bankovním účtu snadno poznáte.

stevepb / Pixabay

Faktura od plátce DPH

Faktura od plátce DPH se oproti té výše uvedené řídí zcela jiným zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Takovou fakturu je možné označovat jako daňový doklad.

I zde uvedete kompletní informace o dodavateli, kdy na rozdíl od výše prezentované faktury nebude chybět ani vaše daňové identifikační číslo označované jako DIČ. A místo pojmu „neplátce DPH“ uvedete, že jste „plátce DPH“.

Vše zůstává stejné jako u faktury pro neplátce DPH jen s tím rozdílem, že v tomto případě musíte dopsat ještě několik náležitostí navíc. Je to například datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, sazbu daně a výši daně. Na faktuře tedy bude cena s DPH i bez DPH.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *