Jak vypadá vzor plné moci?

V podnikání, potažmo v životě mohou nastat situace, kdy je zapotřebí, aby za vás některé věci vyřídil jiný člověk. Může to být známý, zaměstnanec či kdokoliv další. Když jednoduše nemáte čas nebo chcete pověřit jinou osobu, nedá se nic dělat. Takový proces pochopitelně nelze řešit jen tak. Dané úkony je nutné realizovat pouze na základě plné moci.

Pokud jste doposud žádnou plnou moc nesepisovali a nemáte představu o tom, jak vlastně vypadá, přinášíme vám bližší informace. Poradíme vám, jak má být zhotoven vzor plné moci, když budete chtít někoho zmocnit k provádění vybraných úkonů.

Co je předmětem plné moci?

Aby taková plná moc nabyla své platnosti, musí být opatřena podpisem. Ve většině případů je dokonce vyžadován úředně ověřený podpis, ať už na příslušném úřadu, pracovišti CzechPoint nebo u notáře.

Základem každé plné moci musí být uvedení člověka, který uděluje plnou moc. Kromě jména a příjmení napište také trvalé bydliště a datum narození. Tou druhou osobou v plné moci bude ta, jež ji bude přijímat. Takovému člověku se říká zmocněnec.

Následuje odstavec definující to, v jakých případech nebo za jakýchkoliv okolností a kdy dochází k udělení plné moci pro vykonávání příslušné činnosti. Je lepší důkladně vypsat všechny požadované kroky, aby náhodou nedošlo k nějakým nejasnostem a nebylo nutné plnou moc doplnit nebo ji rovnou předělat.

Zmínka může padnout o tom, na jak dlouho se plná moc uděluje nebo zda je to pouze v rámci jednorázového procesu. Výjimkou nejsou ani plné moci na dobu neurčitou.

Nakonec zmiňte, kdy k podpisu plné moci došlo, jakého dne a nezapomeňte se jako zmocnitel podepsat.

jarmoluk / Pixabay

Situace, kdy zanikne plná moc

Nyní když víte, jak by měla taková plná moc vypadat, zmíníme se ještě o tom, kdy naopak zaniká její platnost. Typickým příkladem je to, když je realizován úkon, k němuž byla plná moc sepsána. To znamená byl vykonán a plná moc už dále neplatí.

Nastat ovšem může i situace, že jedna z osob zemře, pak platnost plné moci také zaniká. Dalšími obvyklými příklady jsou odvolání zmocnitele nebo naopak vypovězení zmocněnce.

Plná moc dle občanského zákoníku

Plná moc je jednoduše potřebnou věcí v naší společnosti a občas přijde vhod i v podnikatelském sektoru. Její udílení mimochodem upravuje občanský zákoník v kapitole o smluvním zastoupení, takže i dle těchto informací byste se měli řídit.

Pamatujte si, že zmocněncem, tedy tím, komu udělujete plnou moc může být nejenom fyzická, ale také právnická osoba. Toto jednostranné potvrzení může mít spoustu podob, což přijde vhod v libovolných situacích.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *