Daně živnostníka 2020 – na co dát pozor

V dnešním článku přinášíme daňový kalendář živnostníka pro rok 2020. Najdete zde všechny důležité termíny a platby, na které nesmíte jako podnikající živnostník v roce 2020 zapomenout.

geralt / Pixabay

čtvrtek 9. ledna 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 17. ledna 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 20. ledna 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 24. ledna 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. ledna 2020

 • daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za prosinec 2019

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2019

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za prosinec 2019

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2019

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za prosinec 2019

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2019

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2019

pátek 31. ledna 2020

 • biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2019

 • daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

pondělí 10. února 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. února 2020

 • daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

úterý 18. února 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

čtvrtek 20. února 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 24. února 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. února 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za leden 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za leden 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za leden 2020

pondělí 2. března 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

 • daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

středa 11. března 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. března 2020

 • daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

úterý 17. března 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pátek 20. března 2020

 • daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 25. března 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za únor 2020

čtvrtek 26. března 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 31. března 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

středa 1. dubna 2020

 • daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

čtvrtek 9. dubna 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. dubna 2020

 • daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

pondělí 20. dubna 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pátek 24. dubna 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. dubna 2020

 • daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za březen 2020

čtvrtek 30. dubna 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

pondělí 11. května 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. května 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 25. května 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za duben 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 1. června 2020

 • daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

úterý 9. června 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. června 2020

 • daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmů

pololetní záloha na daň

úterý 16. června 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 22. června 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24. června 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. června 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za květen 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za květen 2020

úterý 30. června 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

středa 1. července 2020

 • daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

čtvrtek 2. července 2020

 • oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

pátek 10. července 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. července 2020

 • daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

pátek 17. července 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 20. července 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 27. července 2020

 • daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červen 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za červen 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červen 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za červen 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 30. července 2020

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

pátek 31. července 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

pondělí 10. srpna 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 18. srpna 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

čtvrtek 20. srpna 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 24. srpna 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. srpna 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za červenec 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červenec 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2020

pondělí 31. srpna 2020

 • daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

středa 9. září 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. září 2020

 • daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

středa 16. září 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 21. září 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 24. září 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. září 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za srpen 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za srpen 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2020

středa 30. září 2020

 • daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

pondělí 12. října 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. října 2020

 • daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

pátek 16. října 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

úterý 20. října 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26. října 2020

 • daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za září 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za září 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za září 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za září 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 30. října 2020

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

sobota 31. října 2020

 • daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

pondělí 2. listopadu 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

pondělí 9. listopadu 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 18. listopadu 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pátek 20. listopadu 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 24. listopadu 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. listopadu 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za říjen 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za říjen 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2020

pondělí 30. listopadu 2020

 • daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

čtvrtek 10. prosince 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. prosince 2020

 • daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 • daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmů

pololetní záloha na daň

středa 16. prosince 2020

 • Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 21. prosince 2020

 • daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 28. prosince 2020

 • daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad 2020

 • daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za listopad 2020

 • daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za listopad 2020

 • energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

 • spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

daňové přiznání za listopad 2020

 • spotřební daň

splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 31. prosince 2020

 • daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *