Evidence skutečných majitelů firem už od roku 2018

Jako každý rok, i ten letošní 2018 přináší řadu novinek pro podnikatele a živnostníky, ať už jde o nejrůznější oblasti. Aktuálně je žhavým tématem Evidence skutečných majitelů firem, na kterou se zaměřuje zákon č. 304/2013 Sb. Jde o zákon týkající se veřejných rejstříkových právnických a fyzických osob. Z toho tedy vyplývá, že nová povinnost spadá hlavně na následující skupiny podnikatelů.

 • Právnické osoby
 • Svěřenecké fondy
 • Jiné právní uspořádání bez právní osobnosti

Neveřejný registr

Evidence skutečných majitelů firem bude sdružovat majitele společností, a to prostřednictvím neveřejného registru, ze kterého budou moci o údaje žádat jen vybrané skupiny subjektů. Zapisovat se bude hned několik osobních údajů každého majitele. Vedle jména, příjmení a místa adresy pobytu jsou to ještě tyto informace.

 • Datum narození
 • Státní příslušnost
 • Rodné číslo
 • Údaje související s podílem na hlasovacích právech

Ti, kdo se jich Evidence skutečných majitelů firem týká mají každopádně dostatek času provést nahlášení do této neveřejné databáze. Novela je platná od začátku roku 2018 a povinnost je třeba splnit od jednoho roku do tří let.

KhademAlQubaisi / Pixabay

K čemu bude sloužit Evidence skutečných majitelů firem?

Vzhledem k tomu, že tento registr bude neveřejný, budou moci o data žádat jen vybrané instituce a subjekty. Výjimkou nebudou ani osoby již zapsané v Evidenci skutečných majitelů firem. Tyto údaje budou stěžejní hlavně při řešení nejrůznějších trestních a soudních řízení. Definován je také seznam situací, kdy je možné nahlédnout do tohoto seznamu, a to nejčastěji kvůli eliminaci terorismu nebo praní špinavých peněz. Níže vám uvádíme seznam těch, kdo do Evidence skutečných majitelů firem budou od začátku roku 2018 určitě nahlížet.

 • Ministerstvo vnitra
 • Česká národní banka
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Zpravodajské služby
 • Soudy
 • Správci daní

Takže, odedneška už končí jistá „anonymizace“ právních subjektů, protože vždy bude muset být znám skutečný majitel firmy, respektive fyzická osoba, která má rozhodující vliv právě v dané společnosti a jiných subjektech právní formy.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *