Průmyslová špionáž může způsobit problémy v malé firmě i velké korporaci. Jak se spolehlivě chránit?

S únikem citlivých informací se můžete setkat v malé rodinné firmě i velké korporaci zaměstnávající tisíce lidí. Jakkoliv je průmyslová špionáž neetická, a hlavně nelegální, bohužel má v 21. století při konkurenčním boji napříč všemi průmyslovými odvětvími své pevné místo. Opatrnosti proto není nikdy dost.

Jak se proti průmyslové špionáži efektivně bránit? Bezpečnostní experti jsou schopni využít své bohaté zkušenosti ve váš prospěch a mohou vám připravit podrobný bezpečnostní plán na míru tak, abyste si s podobnými záležitostmi nemuseli přidělávat starosti.

V čem spočívá průmyslová špionáž?

Se zabezpečením firem máme v TOP security dlouholeté zkušenosti, které čerpáme již od roku 1992. Za bezmála 30 let každodenní práce jsme se setkali snad se všemi riziky, která se při zabezpečení objektů mohou projevit.

Konkrétně průmyslová špionáž může mít skutečně mnoho podob. Zejména se může jednat o:

 • krádež obchodního tajemství,
 • krádež duševního vlastnictví,
 • neoprávněný sběr dat,
 • získání informací o ekonomické situaci firmy,
 • získání informací o klientele firmy včetně kontaktních údajů,
 • získání informací o marketingové strategii.

Kybernetický útok, podvod nebo třeba odposlouchávání. Formy špionáže mohou mít různou podobu

Ať už máte malou firmu o pěti zaměstnancích nebo zaměstnáváte stovky lidí ve velké korporaci, k průmyslové špionáži může dojít i ve vašem podniku, bez ohledu na jeho velikost. Je pochopitelné, že některé společnosti jsou k podobným útokům náchylnější. Jde zejména o firmy podnikající v různých oblastech průmyslu, jejichž činnost zahrnuje, mimo jiné, i výzkum a vývoj – typicky v rámci automobilového, chemického, počítačového, energetického nebo třeba leteckého průmyslu. Ze zkušenosti však víme, že špionážní taktiky mohou napáchat rozsáhlé škody i ve veřejném sektoru nebo v oblasti maloobchodu.

Průmyslovou špionáž mohou v řadě případů páchat neloajální zaměstnanci. Často hraje roli jednání jako:

 • krádež,
 • podvod,
 • odposlouchávání,
 • pořizování audiovizuálních záznamů,
 • kybernetický útok,
 • vydírání,
 • podplácení,
 • zneužití dotazníkových akcí,
 • vynášení citlivých informací z obchodních jednání před podpisem smluv apod.

Komplexní návod, jak takovým hrozbám se 100% jistotou předcházet, neexistuje. Vždy je nutné provést bezpečnostní analýzu a postupovat individuálně. V obecné rovině za naši společnost doporučujeme věnovat dostatečné úsilí nejen samotnému zabezpečení, ale také péči o zaměstnance, která s ním kráčí ruku v ruce. V praxi totiž nejsou výjimečné případy, kdy za průmyslovou špionáží stojí nespokojený pracovník nebo zaměstnanec, který dostal – dle svého názoru neoprávněně – „padáka“.

Věděli jste to?

Dnešní technika již umožňuje velmi sofistikované odposlouchávání toho, co se v dané místnosti děje, prostřednictvím laserového paprsku. Ten se odráží od skla a umožňuje přenos i drobných vibrací, které hovor způsobuje.

Zvláštní opatrnost věnujte situacím, kdy vyplňujete o vaší firmě nějaký dotazník. Otázky jsou totiž často koncipovány tak, že nepozorný vlastník nebo provozovatel podniku o své firmě uvede informace, které jsou zneužitelné v rámci konkurenčního boje.

Jak bojovat proti průmyslové špionáži?

Klíčový je systém. Proto náš bezpečnostní specialista po převzetí zakázky provede u klienta bezpečnostní analýzu, kterou definuje nejcitlivější aspekty vašeho podnikání, které by se mohly stát cílem průmyslové špionáže. Vždy jde přitom o něco jiného. Zatímco pro některou firmu hraje klíčovou roli ústní informace nebo smluvní dokumentace v listinné podobě, jiný zákazník si nejvíce cení audiovizuálního výstupu uchovávaného v elektronické podobě na pevném disku počítače. Někdy jde o duševní vlastnictví, někdy o data, jindy o obchodní tajemství.

Bezpečnostní specialista hraje důležitou roli; vytvoří analýzu, jejím výsledkům přizpůsobí bezpečnostní postup, a následně i aplikuje konkrétní opatření. Zastává tak roli bezpečnostního analytika i externího vyšetřovatele v jednom.

V praxi se postará zejména o:

 • přizpůsobení režimu fyzické ostrahy dle vlastností objektu (tzn. zejména velikosti a dispozici),
 • bezpečnostní vzdělávání zaměstnanců,
 • kontrolu zaměstnanců,
 • vypracování plánu reakcí pro řešení bezpečnostních rizik,
 • doporučení chytrých bezpečnostních systémů, kam se řadí například CCTV s funkcemi rozpoznání SPZ a skenování obličejů, biometrické přístupové systémy apod.

Více o chytrých funkcích zabezpečovacích systémů si můžete přečíst v tomto našem článku.

Věděli jste to?

Možná vás překvapí, že do kategorie nejbezpečnějších způsobů biometrické ochrany u přístupových systémů patří skenery krevního řečiště. Skenovat lze jak prst, tak i celou dlaň.

I díky kvalitní a všímavé ostraze a chytrým zabezpečovacím systémům lze odhalit probíhající špionáž

Naše společnost si zakládá na dokonalé kombinaci lidského faktoru a moderní techniky. Jedna věc je dokonale proškolená a průběžně kontrolovaná fyzická ostraha. I zkušení profesionálové však potřebují k dosahování maximální efektivity kvalitní techniku, tedy nejnovější elektronické zabezpečovací systémy. Navíc, kombinace fyzické ostrahy a zabezpečovacích systémů přináší značné úspory – více o možných úsporách v našem článku ZDE.

Přístupové systémy evidují vstup osob do budovy a prostřednictvím různých úrovní oprávnění můžete snadno regulovat, aby se daný zaměstnanec nebo kategorie pracovníků dostala jen do určitých prostor. Kamerové systémy zase umožňují monitorovat situaci i v rozsáhlém areálu v živém čase, a záznam zároveň představuje perfektní důkazní materiál v případech, kdy dojde k nějakému incidentu. Modernější kamery jsou navíc díky svým funkcím schopné automaticky vás upozornit na podezřelé jednání – ať už se jedná o riziko krádeže nebo pohyb osob v místech, kde nemají co pohledávat.

Autor: Pavel Mikšátko

5/5 - (1 vote)

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *