Jak podnikat při zaměstnání?

Kvůli zvyšujícím se nákladům na živobytí dnes mnoho lidí zvažuje možnost přivýdělku. Jednou z možností takového přivýdělku je začít podnikat na vedlejší činnost při zaměstnání. 

Zaměstnanci, kteří vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost mají finanční jistotu formou příjmu ze zaměstnání, což jim často přináší důležitý klid pro rozvoj jejich podnikatelské činnosti. Nejčastěji zaměstnanci začínají podnikat v oblasti administrativy, grafiky, správy sociálních sítí, doučování, copywritingu, účetnictví nebo marketingu.

Před zahájením tohoto druhu podnikání je nutné zvážit dvě věci. První věcí je souhlas zaměstnavatele. Pokud chce zaměstnanec podnikat ve stejném oboru, jako je zaměstnán, musí mít souhlas zaměstnavatele, bez něj podnikat nelze. To se týká i státního zaměstnance. Druhou věcí je uvážení časových možností a vytíženosti. Je tedy dobré zvážit zda podnikání nebude negativně zasahovat do současného zaměstnání a také do soukromého života podnikatele.

Zaměstnanec, který podniká na vedlejší činnost, musí plnit stejné povinnosti, jako ostatní podnikatelé. Pro zahájení podnikání tak musí založit živnostenské oprávnění (popř. oprávnění k podnikání podle jiného předpisu). To si lze zřídit na živnostenském úřadě, poplatek je 1000 Kč. Také  musí mít účast na nemocenském pojištění a alespoň minimální mzdu. Zároveň se podnikatel musí registrovat na finančním úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. V prvním roce podnikání pak nemá povinnost platit zálohy na zdravotní ani sociální pojištění. Pojistné za něj odvádí zaměstnavatel. Po skončení zdaňovacího období si zaměstnanec sám podává daňové přiznání. V něm uvede jak příjmy ze zaměstnání, tak příjmy z podnikání. 

Co se týče zdravotního pojištění, zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí zdravotní pojištění jednorázově za celý kalendářní rok a zdravotní pojištění se vždy vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu. Tito zaměstnanci jsou také nemocensky pojištěni ze zaměstnání, což je výhodnější pro případný výpočet nemocenských dávek. Účast na nemocenském pojištění přináší důležitý pocit jistoty v případě nečekaných zdravotních problémů.

Co se týče sociálního pojištění, to se z dosaženého zisku neplatí, pokud je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do limitu. Pro kalendářní rok 2023 je limitem částka 96 777 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Pokud je hrubý zisk vyšší než daná částka, za první rok podnikání jej podnikatel jednorázově doplatí ČSSZ, minimální záloha na sociální pojištění v roce 2023 je u činnosti vedlejší 1 178 Kč. Navíc zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností odvádí sociální pojištění již ze zaměstnání, což pro ně znamená výhodu při výpočtu státních důchodů. 

Pokud potřebujete založit s.r.o, nebo živnost, prostě nevíte jak začít podnikat, rádi vám s tím pomůžeme.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *