Věcné břemeno služebnosti a jeho dělení

Každý majitel nemovitosti má určitě povědomí o tom, co je to věcné břemeno. Jak už prozrazuje samotný název, jde o omezení vlastnického práva týkajícího se konkrétního objektu či pozemku. A to ve prospěch někoho dalšího. Setkat se můžete nejenom s věcným břemenem reálným, ale také s věcným břemenem služebnosti. Právě na něj se v následujících řádcích zaměříme podrobněji.

Typy věcného břemene

Když se řekne věcná břemena služebnosti, můžete si ve své podstatě představit dva druhy. První je pozemková služebnost. To znamená, že konkrétní typ nemovitosti může sloužit ještě někomu dalšímu, například z pohledu inženýrských sítí. Služebnost tohoto typu ovšem může nabývat i odlišných podob.

  • Právo na svod dešťové vody
  • Opora cizí stavby
  • Právo pastvy
  • Služebnost okapu
  • Právo na rozlivu

Pokud tedy máte pozemek zatížený pozemkovou služebností, musíte tyto závazky plnit, ať už je to vůči sousedovi či komukoliv jinému. Právě z těchto důvodů je hodně podstatné hlídat si věcné břemeno u nově pořizované nemovitosti. Do budoucna se tak vyvarujete mnohým překvapením a neshodám.

Co je to osobní služebnost?

Věcné břemeno služebnosti má ještě jednu variantu, která se nazývá osobní služebnost. Její význam pravděpodobně není třeba komukoliv zdlouhavě vysvětlovat. V tomto případě to může být služebnost pobytu. To znamená, že ve zděděné objektu necháte dožít například prarodiče. Zmínka by měla padnout i o užívacím a požívacím právu.

Jestliže se chcete dozvědět více praktických informací o věcných břemenech, využijte k tomu portál GeoPas.cz. Jde o pomyslnou nadstavbu katastru nemovitostí, kde jsou informace prezentovány ve čtivé formě. Zároveň si můžete najít konkrétní pozemky, objektu a zobrazit vše v mapě, kde jsou znázorněna také věcná břemena. Přímý odkaz na katastr nemovitostí vám pak umožní nahlédnout do listu vlastnictví a zjistit více podrobností.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *