Jak může společnost s.r.o. využít soukromé auto jednatele?

Většina nově vzniklých společností s ručením omezeným budou ke svému fungování potřebovat auto. Ihned po tom, co založíte s.r.o. a máte mnoho výdajů například s kanceláří, je koupě auta u mnoha firem zbytečně nákladná. Nabízí se proto velmi jednoduché řešení a to využívat soukromé auto jednatele pro s.r.o. Jakými zákonnými způsoby to lze provést?

  1. Cestovní náhrady
  2. Nájem auta s.r.o.
  3. Vklad auta do s.r.o.
  4. Prodej auta do s.r.o.

V článku níže si jednotlivé výhody a nevýhody přiblížíme.

Cestovní náhrady

Mezi hlavní výhody patří, že lze poměrně pružně použít auto ke služební cestě. Náklady na pohonné hmoty a údržbu auta se počítají podle zákona. Používání auta na služební cestě není považováno za zahrnutí do obchodního majetku a budoucí prodej auta je osvobozen od daně.

Hlavní nevýhody jsou, že společnost nemůže přímo uplatnit náklady na provoz auta – doklady za pohonné hmoty, opravy auta, odpisy auta apod. jsou již obsažené v náhradách za použití auta a také nelze uplatnit nárok na odpočet DPH z přijatých plnění na provoz auta. Navíc musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň.

Nájem auta s.r.o.

Výhody nájmu auta jsou, že jako daňový náklad lze uplatnit i náklady na údržbu vozidla, které je nájemce v nájemní smlouvě zavázán hradit, a také lze uplatnit odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění na údržbu auta dle nájemní smlouvy, pokud je auto používáno k ekonomické činnosti s.r.o.

Mezi nevýhody patří, že nájemné musí být v obvyklé výši, je třeba vyřešit situaci, kdy jednatel bude chtít auto pronajaté s.r.o. používat i soukromě a případný prodej auta pravděpodobně nebude osvobozen od daně z příjmů, protože automobil bude zahrnut v obchodním majetku společnosti.

DayronV / Pixabay

Vklad auta do s.r.o.

Výhody jsou, že se s.r.o. stává vlastníkem auta a může uplatňovat veškeré náklady související s vlastnictvím auta. Navíc společnost nemusí disponovat finančními prostředky na úhradu auta.

Nevýhody jsou, že jednatel přestává být vlastníkem auta a při prodeji musí s.r.o. odvést daň z příjmů, případně i DPH, pokud je plátcem DPH.

Prodej auta do s.r.o.

Mezi hlavní výhodu patří, že s.r.o. se stává vlastníkem auta a může uplatňovat veškeré náklady související s vlastnictvím auta.

Nevýhody jsou, že jednatel přestává být vlastníkem auta, při prodeji s.r.o. je třeba respektovat cenu obvyklou, s.r.o. musí disponovat finančními prostředky na úhradu auta a při prodeji auta musí s.r.o. odvést daň z příjmů a případně DPH, pokud je plátcem DPH.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *