Jak podnikatel využije elektronický podpis?

Elektronický podpis je soubor unikátních dat, který připojíte k elektronickému dokumentu. Tím potvrdíte, že jste dokument podepsali právě vy a že dokument nebyl po podpisu dále měněn.

Elektronický podpis umožňuje připojit i časové razítko, tedy informaci o tom, kdy jste dokument podepsali. Zaručený elektronický podpis je především jednoznačně spojen s podepisující osobou a je vytvořen takovým způsobem, že jej podepisující osoba může mít pod svou výhradní kontrolou. Oproti běžnému elektronickému podpisu tak tento identifikaci jednající osoby nejen umožňuje, ale při použití tohoto typu podpisu je určení jednající osoby v zásadě prokazatelné.

Komerční certifikát je digitální podpis, který firmy používají k autorizaci emailů a dokumentů v rámci firmy nebo k přihlašování na servery. Většina velkých firem využívá elektronické podpisy k identifikaci emailů nebo k přihlašování do online aplikací. Tento komerční certifikát neslouží k podpisu smluv mezi dvěma podnikateli nebo podnikatelem a spotřebitelem. Pokud by tak někdo chtěl k podepisování jakýchkoli smluv elektronický podpis použít, může tak učinit jen za předpokladu, že se tak s druhou stranou předem písemně dohodl.

Free-Photos / Pixabay

Elektronický občanský průkaz

Občanský průkaz občana je použitelný jako nosič identity v zemích EU. Občanský průkaz je bezpečným, jednoznačným, nezaměnitelným a auditovatelným způsobem propojen elektronickou kartou občana vedenou v Registru Obyvatel (ROB). Elektronický občanský průkaz, tzv. eObčanka, je vybaven čipem, který umožňuje přístup k online službám a portálům veřejné správy. Po úspěšném prokázání totožnosti je možné využívat služby, které jednotlivé úřady umožní pro elektronický přístup. Mezi základní služby, které je možné s eObčankou vyřídit patří:

  • výpis z rejstříků trestů,
  • potvrzení o bezdlužnosti,
  • potvrzení o pracovní neschopnosti.

Elektronický občanský průkaz může sloužit jako nosič kryptografických klíčů a kvalifikovaných certifikátů pro vytváření elektronických podpisů nebo autentizačních certifikátů.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *