Jak získat peníze na podnikání?

Mnoho lidí má skvělé nápady jak podnikat, ale nemají k tomu dostatek finančních prostředků. Bez peněz je rozjezd a rozvoj podnikání náročný. Jak lze finanční prostředky na podnikání získat?

  • Banka

Banka je nejznámější a také nejtradičnější poskytovatel zdrojů pro podnikání. Získat zdroje od banky je ale náročné. Banky vyžadují předložení podnikatelského plánu, finančního plánu a také vyžadují informace o žadatelově majetku a majetku jeho rodiny. Banka chce bezrizikový zisk a proto vyžaduje úspěšnou podnikatelskou historii, nebo ručení žadatelovým majetkem.

Jednání s bankou je administrativně náročnější proces, každá banka má různá kritéria a podmínky. Někdy také žadatel nezíská podnikatelský úvěr, ale studentskou půjčku nebo spotřebitelský úvěr. 

  • Crowdfunding

Crowdfunding je způsob financování prostřednictvím peněz od více investorů. Jednotlivci (investoři) se po malých částkách skládají na sumu, kterou podnikatel stanovil. Podnikatel pak těmto jednotlivcům za jejich příspěvek dá svůj produkt nebo poukaz na využití služby, buď exkluzivně jako prvním zákazníkům a za výhodnější cenu, nebo za symbolickou odměnu.

V případě, že se stanovenou částku nepodaří vybrat, peníze jsou lidem vráceny a podnikatel své podnikání nerozjede. Proto je důležité si předem promyslet jak investory na stránkách jako jsou Hithit nebo Kickstarter zaujmout. Pokud se podaří cílovou částku vybrat, je výhodou, že podnikatel nemusí splácet žádné půjčky ani nikomu dávat podíl ze své firmy.

  • Dotace

Existují dotační programy Evropské Unie na podporu konkurenceschopnosti a podnikání. Financování probíhá v cyklech a v nich přicházejí peníze z EU do České republiky, dotace pak spravují jednotlivá ministerstva. 

Získat dotaci je velmi náročné, celý proces žádání o dotaci má většinou ke splnění mnoho kritérií a je potřeba udělat mnoho administrativních úkonů. A i když se žadateli povede, že se dostane mezi vybrané, čeká podnikatele každý měsíc reporting plnění cílů dotace. 

  • Investoři a startupy

Každý investor je jiný a zaujme ho něco jiného. Oproti ostatním možnostem financování investor mluví podnikateli do toho jak podnikat a stanovuje si podmínky podle kterých by se měla firma řídit. Investoři také očekávají za svou investici často vysoký podíl ve společnosti nebo na zisku. Pokud se zapojení investora povede, velmi to podnikateli pomůže. Investor má mnoho znalostí a zkušeností v podnikání, a také kontakty, které pomohou rozvoji firmy. Navíc podnikatel nemusí investorovi splácet žádné peníze. V ČR funguje například agentura Czech Invest. 

Co se týče start-upů, účastí ve startupové soutěži se dá zajistit financování od desítek tisíc korun až po milióny. V dnešní době si lze vybrat z velkého počtu soutěží. Výhodou je, že se může zúčastnit kdokoliv. Díky takovým soutěžím lze získat zpětnou vazbu od porotců a potenciálních investorů a vyzkoušet si prezentovat svůj projekt naživo. Také zde lze získat nové kontakty. 

  • Peer-to-peer financování

P2P funguje tak, že prostřednictvím online platformy si podnikatel půjčí peníze od normálních lidí za předem sjednaný úrok. Podnikatel vyplní detaily o projektu na platformě a když projde kontrolou zprostředkovatele a zaujme lidi, pak lidé podnikateli půjčí, nebo se na něj složí. Výhodou je nižší úrok než v bance a jednoduchost celého procesu. Nevýhodou je při nemožnosti splácet vypořádávání se individuálně s věřiteli. V ČR působí například platforma Zonky.

  • Rodina a přátelé

I když se možnost půjčit si peníze od rodiny či přátel zdá ideální, vždy je nutné sepsat písemnou dohodu, ve které bude zahrnut kalendář stanovených splátek a výše úroků. Nedojde tak ke ztrátě vzájemné důvěry mezi členy rodiny či přáteli.

  • Úřad práce

Úřad práce nabízí dva typy příspěvků. Prvním je zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tento příspěvek má maximální výši, a to šestinásobek průměrné mzdy. Příspěvek lze použít výhradně na náklady související se zřízením pracovního místa k výkonu SVČ (např. na nákup strojů, nářadí, zařízení a vybavení provozovny, tj. věci trvalého charakteru). Příspěvek nelze použít na provozní náklady, nákup zboží určeného k jeho prodeji, nákup materiálu apod.

Začínající podnikatel také může požádat o překlenovací příspěvek, který je určený na částečnou úhradu provozních nákladů společensky účelného pracovního místa, zřízeného za účelem výkonu SVČ. Tento překlenovací příspěvek může Úřad práce poskytnout nejdéle na dobu 5 měsíců do výše 0,25 násobku průměrné mzdy.

 

 

 

Zdroj obrázku: Pixabay.com
Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *