Kdy platíme penále nebo pokutu finančnímu úřadu?

V následujícím článku si v jednotlivých bodech ukážeme za jakých okolností budeme platit penále nebo pokutu finančnímu úřadu a případně si i nastíníme podmínky.

  • webandi / Pixabay

    Opožděné podání daňového přiznání – Do pěti pracovních dní nám nehrozí žádná pokuta. Pokud podáme daňové přiznání po této lhůtě finanční úřad nám vyměří pokutu za každý den prodlení a to ve výši 0,05 % vyměřené daně. (Max. 5 % daně a max. výše pokuty je 300.000 Kč.)

  • Nepodání daňového přiznání – Pokud daňové přiznání na finanční úřad vůbec nepodáme bude nám uložena pokuta nejméně 500 Kč.
  • Opožděné zaplacení daně – Pokud řádně nezaplatíme vyměřenou daň, platíme tzv. úrok z prodlení za každý den neplacení.  (Úrok z prodlení se počítá od pátého pracovního dne po termínu. Uplatní se nejdéle za 5 let prodlení.)
  • Nižší přiznaná daň – V případě, že přiznáme nižší daň, než jsme měli mít, tak nám ji finanční úřad doměří a navíc zaplatíme penále 20 % doměřené daně a navíc také zaplatíme úrok z prodlení za každý den opoždění.

Individuální prominutí penále nebo pokuty

Je také možné, že některé vyměřené pokuty nebo penále nám může finanční úřad prominout a to až do výše 75 % penále a až 100 % úroku. Záleží na konkrétním finančním úřadu a na naší součinnosti s úřadem. Stanovený poplatek za žádost o prominutí daně je 1.000 Kč.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *