Lze se zcela zprostit odpovědnosti za škodu?

Otázka, kterou si lze položit nejenom z pohledu zaměstnance, ale také z pozice zaměstnavatele. Mezi oběma vzniká jistý pracovní vztah, jenž se řídí nejenom uzavřenou pracovní smlouvou, ale především zákoníkem práce. Z něho jasně vyplývají jisté povinnosti, jimiž se musí oba subjekty řídit. Pakliže tomu tak není, může dojít ke zproštění odpovědnosti za škodu, ať už na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

V následujících řádcích vás seznámíme se situacemi, v nichž je možné docílit úplného zproštění odpovědnosti za škodu.

Zproštění odpovědnosti za škodu u zaměstnance

odpovednostNaprosto běžná situace. Zaměstnanec svým konáním poškodí majetek zaměstnavatele, který po něm chce náhradu škody. To je samozřejmě pochopitelné, protože pracovník se musí chovat tak, aby nepoškodil věci třetích osob, včetně jejich životů. Řešení celého sporu je obvykle daleko složitější a vždy má nad jakýmikoliv pracovními smlouvami navrch zákoník práce.

Ten umožňuje zaměstnanci zprostit se úplné odpovědnosti za škodu v některých životních situacích.

  • Typickým příkladem je známá presumpce neviny. Zaměstnanec se zbaví odpovědnosti, jíž mu zaměstnavatel jednoduše neprokáže. Jde však o individuální posuzování.
  • Pracovník se vyhne odpovědnosti v okamžiku, kdy nebyl plně proškolen svým zaměstnavatelem, ať už se to týká bezpečnosti práce či jiných oblastí. Tato školení je třeba absolvovat opakovaně.
  • Z toho plyne další situace, kdy zaměstnavatel po svém zaměstnanci nevyžaduje znalosti z bezpečnosti práce, které u něj musí být pravidelně ověřovány.

Zproštění odpovědnosti za škodu u zaměstnavatele

Ač to může jakkoliv vypadat, že zaměstnanec je často v právu a platí pouze zaměstnavatel, není to tak úplně pravda. Také zaměstnavatel se může vyhnout odpovědnosti za škodu, a to v následujících situacích.

  • Tou nejčastější je provinění pracovníka, jež nedodržuje bezpečnostní podmínky a předpisy, s nimiž byl seznámen.
  • Pakliže zaměstnanec způsobí pochybení na pracovišti pod vlivem alkoholu, zaměstnavatel je často automaticky zproštěn obvinění. Škoda může být způsobena na movitém i nemovitém majetku. Zaměstnavatel samozřejmě musí provést takové kroky k tomu, aby byl schopen doložit stav pracovníka – vliv alkoholu nebo jiných návykových látek.

Úplné oproštění odpovědnosti za škodu je procesem vyžadujícím zásah právníka a vyšší úřední moci. Taková situace nastává v okamžiku, kdy nepomůže klasické dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jednání u soudů jsou obvykle spojena s delší lhůtou vyřízení. Vždy jde o individuální prozkoumávání odpovědnosti za škodu, které se provádí na obou stranách.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: Ambro).

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *