Jak podnikat s pomocí outsourcingu?

Delegování určitých prací či úkolů ve firmě je promyšlený a uvědomělý krok, který pomáhá dosáhnout co nejnižších nákladů a zároveň garantovat maximální kvalitu poskytovaných služeb. Jak tedy podnikat pomocí outsourcingu?

Co je to vlastně outsourcing?

Outsourcing neboli externí zajištění, znamená vyčlenění služeb, činností, procesů nebo zdrojů mimo organizaci. 

Outsourcovat se dá například účetnictví, PR, finanční procesy, stravování, zákaznický servis, personalistika, právní služby, marketing, IT podpora nebo vše co se točí kolem tvorby a správy webu.

Nejčastěji jde o ty části agendy, které nejsou pro firmu klíčovým byznysem. Outsourcing se netýká jen velkých nadnárodních koncernů, ale i menších lokálních firem. 

Cílem outsourcingu bývá snížení nákladů a podpora koncentrace na vlastní činnost a know-how. Podnikateli se tak uvolní prostor pro činnosti, které mu jdou nejlépe a podpoří tak vlastní podnikání.

Jak outsourcing funguje?

Outsourcovat lze funkce, které jsou časově náročné a jejich zajištění se dá snadno svěřit někomu mimo podnik. Ještě před zadáním práce nějakému externímu pracovníkovi nebo firmě je potřeba si vyjasnit cíle, potřeby a očekávané výsledky jeho využití. To pomáhá při volbě správného externího partnera.

Je důležité uvažovat o firmě, kterou podnikatel zvolí za svého partnera, nejen jako o dodavateli, ale také jako o partnerovi, s kterým podnikatel naváže dlouhodobý strategický vztah.

Outsourcing také vyžaduje dohled, je nezbytné zavést týdenní nebo měsíční schůzky ke kontrole plnění a schvalování. Nemělo by se opomenout ani vlastnictví dat firmy, kontrolu nad nimi a věnovat pozornost zabezpečení dat.

Firma  by si  měla dát pozor i na smlouvu, Service Level Agreement (SLA= Smlouva o úrovni služby), ve které podnikatel nadefinuje úroveň kvality a dostupnosti služeb, stejně jako finanční odměnu pro externího pracovníka.

Vyplatí se outsourcing vaší firmě?

Outsourcing je výhodný zvláště pro malé a střední podnikatele, kterým pomáhá získat zakázky. Malá firma také získá záštitu velké společnosti a dobré reference. Velká firma získá spolehlivého externistu, který přináší kvalitní služby, ale zároveň má velká firma stále dohled nad svou agendou. Díky tomu je spokojený i koncový zákazník, který získá kvalitní službu levněji než u konkurence.

Díky outsourcingu se firmy také mohou dostat  k nejmodernějším technologickým trendům a inovacím, které ony samy ve firmě nemají. Díky outsourcingu se také přenáší část zodpovědnosti a rizik na další externí subjekt. Odpadá i celá personální agenda ohledně najímání vlastního zaměstnance.

 

 

Zdroj obrázku: freepik.com, rawpixel.com

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *