Podnikat se dá i bez živnosti

Ptáte se jak se dá podnikat bez živnosti?

Živnostenské oprávnění nepotřebujeme pro samostatné činnosti, jako jsou například tyto:

  • zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: adamr
    zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: adamr

    činnost autorů – Příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjem z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem a to například příspěvky do novin, časopisů, televize, rozhlasu, na internet a podobně.)

  • nezávislá povolání – Ty nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (například: spisovatel, herec, hudebník a podobně).
  • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, které jsou podmíněné státní zkouškou – Daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé a podobně.
  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (pro podnikání v zemědělství je třeba se zaregistrovat na obecním úřadě, kde podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“.)

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *