Pokuty za neoprávněné podnikání

Podnikání je výdělečnou činností, ke které potřebujete odpovídající oprávnění, jež vám poskytnete příslušný živnostenský úřad. Příjem získaný vybraným procesem bez tohoto povolení rozhodně není přípustný a stát takové osoby důrazným způsobem trestá. Nastoleny jsou nejrůznější pokuty za neoprávněné podnikání a přestupky.

Jak dochází k odhalování neoprávněného podnikání?

Tuto činnost pochopitelně provádějí živnostenské úřady, jež průběžně sledují činnosti všech podnikatelských subjektů. Tento kontrolní proces jednou za delší období nemine pravděpodobně žádného živnostníka. Ve větších městech je vzhledem k omezenějšímu množství pracovníků živnostenského úřadu a spoustě podnikatelů méně častý.

Živnostenský úřad na základě odhalených přestupků vyřkne patřičný ortel, který je obvykle spojen i s příslušnou finanční pokutou. Pokud k něčemu takovému dojde, má živnostník pochopitelně možnost se bránit. A to tím způsobem, že se odvolá do patnácti dnů od doručení tohoto písemného dokumentu.

Typické přestupky živnostníků21

Abyste měli alespoň částečnou představu o tom, za co osoby samostatně výdělečně činné vlastně dostávají zmiňované pokuty, přinášíme vám seznam alespoň těch nejzávažnějších pochybení.

Začít bychom mohli u toho, když podnikáte v oblasti, na níž nemáte živnostenské oprávnění. Například nemáte povolenou živnost volnou či naopak řemeslnou. Podobným příkladem jsou také živnosti koncesované.

Mezi pochybení spousty podnikatelů patří třeba i neoznámení nové činnosti, jíž se věnujete a potřebujete živnostenské oprávnění. Výjimkou nejsou ani dědická řízení a pokračování v živnosti nebo ustanovení odpovědného zástupce.

To je jenom malý náznak toho, kvůli čemu si můžete zadělat na zbytečnou pokutu, kterou je třeba ve většině případů zaplatit. A jak vysoké sankce vám mohou být uděleny?

Free-Photos / Pixabay

Pokuty za přestupky v podnikání

Výše pokuty se řídí příslušným zákonem a vždy je stanovena odpovídajícím odstavcem, podle něhož dochází k určení dané částky. Živnostenský úřad vám může za přestupek uložit následující pokuty.

  • Přestupek podle odstavce 1 znamená pokutu do výše až 10 000 Kč.
  • Přestupek podle odstavce 2 znamená pokutu do výše až 100 000 Kč.
  • Přestupek podle odstavce 3 písmena a) znamená pokutu do výše až 500 000 Kč.
  • Přestupek podle odstavce 3 písmena b) znamená pokutu do výše až 750 000 Kč.
  • Přestupek podle odstavce 3 písmena c) znamená pokutu do výše až 1 000 000 Kč.

Jak asi správně tušíte, pokud chcete být spokojenými podnikateli bez zbytečných finančních ztrát, vyvarujte se nejčastějším chybám a tím pádem se vyhnete i přestupkům, potažmo výše uvedeným pokutám.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *