Výše výdajů procentem z příjmů se od roku 2017 pro podnikatele změní

Mezi podnikateli velmi oblíbená výše výdajů procentem z příjmů se od roku 2017 mění. Respektive pro tento rok 2017 platí tzv. přechodné období, kdy máze možnost využít doposud platné limity. Pokud pro rok 2017 využijete dříve platné limity nebudete mít možnost si uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů. V jednoduchosti lze říci, že tyto limity se snižují o -50% oproti předchozímu stavu.

PublicDomainPictures / Pixabay

Výdajové limity platné do roku 2017:

  • 80 %, nejvýše 1.600.000 Kč za rok, z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
  • 60 %, nejvýše 1.200.000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
  • 40 %, nejvýše 800.000 Kč za rok, z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti
  • 30 %, nejvýše 600.000 Kč za rok, z příjmů z pronájmu.

Výdajové limity platné od roku 2017:

  • 80 %, nejvýše 800.000 Kč za rok, z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
  • 60 %, nejvýše 600.000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
  • 40 %, nejvýše 400.000 Kč za rok, z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti.
  • 30 %, nejvýše 300.000 Kč za rok, z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Níže uvádíme soupis změn v podrobné a souhrnné tabulce:

% 2016 2017 (nově platné limity)
80 % 1.600.000 Kč 800.000 Kč
60 % 1.200.000 Kč 600.000 Kč
40% 800.000 Kč 400.000 Kč
30 % 600.000 Kč 300.000 Kč
Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *