Co se stane, když nepodáte daňové přiznání?

Daňové přiznání se týká fyzických i právnických osob. Na první pohled jde jen o několik listin s formulářovými políčky, které však hrají u samostatně vydělávajícího člověka poměrně zásadní roli. Zákonem vyžadované odvádění daní, jež se vztahuje k určitému časovému úseku. Co se stane, když nepodáte daňové přiznání?

Daň z příjmu fyzických a právnických osob se podává vždy za poslední kalendářní rok. Tato povinnost se každopádně řídí jasně danými termíny odevzdání.

 • Doručení na finanční úřad nejpozději do 1. dubna
 • Prodloužení termínu až o 3 měsíce v případě, že vás zastupuje daňový poradce

V okamžiku, kdy zmeškáte závazné datum odevzdání, nebo dojde-li k jakémukoliv jinému pochybení v souvisejících situacích, čeká na vás samozřejmě penále.

Výše pokuty při nedodání daňového přiznání

Na počátku všeho je vhodné zmínit fakt, že existuje tolerance několika dnů, v rámci níž se vyhnete jakýmkoliv poplatkům navíc. Je to opožděné dodání daňového přiznání pět dnů po termínu. V takový okamžik se nemusíte obávat toho, že by vás postihly jakékoliv sankce.

Jestliže se však tato lhůta protáhne, dojde k vyměření poplatku, jemuž se zkrátka nevyhnete. Čekat na vás budou následující pokuty spojené s opožděným dodáním daňového přiznání.

 • 0,05 % za každý další den prodlení z vyměřené daně
 • 0,01 % za každý další den prodlení z vyměřené daně pokud jste ve ztrátě

Finanční úřad má v tomto směru i určité stropy, takže pokuty se nemohou šplhat do nekonečných a závratných výšin. Je to maximální hodnota 5% z daně, popřípadě částka 300 000 Kč.

Unsplash / Pixabay

Jaké jiné pokuty na vás mohou čekat?

Nepodání daňového přiznání ale není jedinou situací, kdy se vystavujete vyměření sankčního poplatku. Finanční úřad pokutuje fyzické a právnické osoby i v mnoha dalších momentech, které vás mohou přijít na pěkné peníze.

 • Pokuta za nepodání daňového přiznání – Minimálně 500 Kč uhradíte, pokud daňové přiznání nepodáte vůbec.
 • Pokuta za nižší přiznanou daň – V tomto ohledu na vás čeká platba ve výši 20 % z doměřené daně finančním úřadem. K tomu si připočtěte ještě úroky za opožděnou úhradu.
 • Pokuta za opožděné zaplacení daně – Z repo sazby ČNB zvýšené o 14 % je vypočítáván úrok z prodlení za každý den.
 • Pořádková pokuta – Tento pojem se vztahuje k paragrafu 247 a týká se nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Zde se mohou sankční poplatky šplhat do výše až 50 000 Kč.

Kdy vám může finanční úřad vyměřit pokutu?

Jestliže si myslíte, že nepodání daňového přiznání bude ve spleti náročného papírování finančním úřadem nějak přehlédnuto a vy se vyvarujete jakýmkoliv platbám, jste silně na omylu. Ať už nastane libovolná z výše uvedených situací, tato instituce má nastaveny velice dobré kontrolní mechanismy, díky nimž bude váš čin dříve nebo později odhalen.

Navíc finanční úřad má poměrně dlouhé lhůty pro doměření daně, které dosahují délky až tři roky ode dne, kdy jste měli správně odevzdat či uhradit daňové přiznání. V okamžiku, kdy finanční úřad začne jednat ve vaší věci, dochází k automatickému prodloužení tohoto termínu.

Aby toho nebylo málo, může dojít ještě k prodloužení této lhůty o další rok. Tento krok nastává v odlišných situacích.

 • Zahájení řízení o opravném či dozorčím prostředku
 • Výzva k podání dodatečného daňového přiznání
 • Oznámení rozhodnutí o stanovení daně
 • Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí

Jak můžete správně tušit, daňové přiznání se v žádném případě nevyplatí podceňovat. Nejde pouze o dodržení správného termínu doručení, ale také o jeho správnost a další náležitosti vztahující se ke konkrétním případům.

Chcete-li se vyhnout jakýmkoliv sankcím, dbejte na dodržování termínů pro podání daňového přiznání. Ušetříte si spoustu zbytečných výdajů.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *