Jak začít podnikat s kamarádem

Pro společné podnikání se často rozhodnou právě kamarádi. Společnými silami chtějí uplatnit své dovednosti na trhu. Společně podnikat mohou jako fyzické osoby, sdružení nebo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.

Společné podnikání více fyzických osob

Pokud se dva kamarádi rozhodnou podnikat společně, musí se domluvit, jak bude jejich spolupráce probíhat. Nejjednodušší a nejlevnější variantou je podnikat jako OSVČ. Někdy postačí, když si živnostenský list zařídí pouze jeden z kamarádů. Další kamarády může zaměstnávat na základě pracovního poměru nebo některé z dohod. Pokud by všichni kamarádi chtěli mít rovné postavení ve firmě, je vhodnější založit tzv. společnost (dříve nazývanou sdružení bez právní subjektivity). V tomto případě už je nutné, aby si živnostenské oprávnění zajistili všichni. Potom ve společné společnosti působí jako rovnocenní partneři. Ve smlouvě o společnosti mohou uvést, jaký byl vklad jednotlivých členů a jakým způsobem si rozdělí výdělek. Na rozdíl od podnikání prostřednictvím právnické osoby není nutné vedení podvojného účetnictví. Pro potřeby daně z příjmů postačí daňová evidence, kterou svým jménem vede jeden z členů společnosti. Podnikání formou takovéto společnosti může přinášet potíže, pokud vznikne povinnost evidovat tržby nebo pokud je nutná registrace k DPH. Zákon o evidenci tržeb sice umožňuje, aby jeden podnikatel inkasoval tržby týkající se jiného podnikatele, ale jedná se o poněkud kostrbaté řešení. Ve věcech DPH již musí každý ze členů vystupovat jako samostatný subjekt. Pokud členové takovéto společnosti nevykonávají ještě další podnikatelskou činnost nezávisle na činnosti společnosti, je vhodnější zvolit jinou právní formu podnikání.

rawpixel / Pixabay

Nový občanský zákoník přinesl pojem rodinný závod. Pojem rodinný závod umožňuje, aby podnikající fyzické osobě vypomáhali členové rodiny. Pro potřeby daně z příjmů a zdravotního a sociálního pojištění se jedná o spolupracující osoby. OSVČ může na svého manžela rozdělit až 50 % příjmů a výdajů. Pokud se rozhodne rozdělit příjmy na své dítě nebo na nesezdaného partnera, může takto rozdělit 30 % příjmů a výdajů.

Podnikání prostřednictvím společnosti s.r.o.

Založením obchodní společnosti, nejčastěji společnosti s ručením omezeným, lze mnohem lépe nastavit podmínky společného podnikání. Ve společenské smlouvě je možné určit velikost podílů jednotlivých zakladatelů, počet jednatelů společnosti i to, zda obchodní listiny podepisuje jeden z jednatelů nebo všichni jednatelé společně. Uzavření společenské smlouvy lépe ochrání zakladatele společnosti před případnými konflikty v budoucnosti. Pokud by se některý z kamarádů – společníků rozhodl společnost opustit, může svůj podíl ve společnosti odprodat ostatním společníkům a z utržených peněz rozjet vlastní podnikání.       

Také při zakládání bankovního účtu je vhodné správně nastavit dispoziční práva, limity na kartách a limity pro výběr hotovosti. Předejde se tak sporům a neoprávněným nařčením z toho, že si některý ze společníků vybírá peníze na úkor ostatních.

Také uvnitř firmy je nutné správné nastavení kompetencí jednotlivých jednatelů. Důležité je myslet také na zastupitelnost. Ve firmě, ve které pracují pouze dva kamarádi, kteří jsou zároveň jednateli a společníky, vzájemná domluva není problém. Pokud má firma vlastní zaměstnance, firemní auta a obsluhuje velké množství klientů, je vzájemná informovanost a koordinace jednotlivých činností nezbytná.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *