Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017 a 2018

Daňové zvýhodnění na dítě je jedním z příjemných bonusů, který potěší především vaši peněženku. Tento bonus lze uplatnit slevou na dani a týká se hlavně rodin, jež společně hospodaří a mají vyživované dítě. Jejich počet samozřejmě není omezen. Platí pouze věková hranice pro dítě.

  • Každé nezletilé dítě do věku 26 let
  • Děti bez přiznaného invalidního důchodu třetího stupně

Věková hranice 26 let je stanovena pouze u studujících dětí. V opačném případě jde o hranici 18 let. Právě na takové děti můžete čerpat daňové zvýhodnění.

Změny už v roce 2017

Daňové zvýhodnění se průběžně mění podle novel jednotlivých zákonů. K poslední takové obměně došlo v minulém roce 2017, a to přesně v jeho polovině. Od července 2017 totiž přišla změna daňového zvýhodnění, kterou lze uplatnit dokonce zpětně. To se však týká pouze lidí, jež o tento bonus požádají v nadcházejícím ročním zúčtování.

Zvýhodnění na dani se pojí nejenom s prvním, ale také každým dalším dítětem. S přibývajícími dětmi v domácnosti dochází automaticky k pozvolnému navyšování. Právě proto můžete narazit na tři odlišné finanční stupně.

  • Daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 13 404 Kč
  • Daňové zvýhodnění na druhé dítě ve výši 19 404 Kč
  • Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě 24 204 Kč

Tyto hodnoty vyplývají ze zákona o daních vztahujících se na rok 2017.

dagon_ / Pixabay

Jaké bude daňové zvýhodnění v roce 2018?

Začátek letošní roku byl v této oblasti spjat s několika důležitými novelami zákonů. Jednou z nich byla také úprava zákona o státní sociální podpoře. Její přínos je především ve zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od roku 2018. Aktuálně to bude částka 15 204 Kč. Oproti roku 2017 tedy došlo ke zvýšení o 1 267 Kč.

Nezapomínejte na potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na vyživované děti může uplatnit pouze jeden z vydělávajících manželů v domácnosti. Pokud jsou zaměstnáni oba, obvykle musí jeden z nich doložit, že neuplatňuje tuto slevu, aby ji mohl uplatnit právě ten druhý. Toho lze docílit dvěma odlišnými způsoby především na základě zaměstnaneckého poměru.

  • Běžní zaměstnanci si vyžádají potvrzení od svého zaměstnavatele
  • Podnikatelé doloží jen čestné prohlášení – to se týká i nezaměstnaných

Pokud rodina nežije ve společné domácnosti, ale o dítě se stará v rámci střídavé péče, je zapotřebí se dohodnout na tom, jaký z rodičů bude zvýhodnění čerpat. O tom nerozhoduje soud při stanovení střídavé péče, ale sami rodiče. Nikdy nemůže nastat situace, kdy by daňové zvýhodnění na dítě uplatňovali oba rodiče.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *