Jakou podporu podnikání přinesl COVID

V souvislosti s vládními opatřeními vyhlášenými v průběhu jara 2020 došlo k poklesu tržeb prakticky ve všech oborech podnikání. Pro překlenutí této tíživé situace vláda připravila řadu úlev a podpůrných programů.

Prominutí záloh na zdravotní a sociální pojištění

V rámci protikrizových opatření bylo schváleno prominutí záloh na důchodovém i zdravotním pojištění pro všechny OSVČ ve výši minimálních záloh. Prominuté zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění budou za měsíce březen až srpen. Jestliže již OSVČ odvedla zálohy za měsíc březen, tak se jí tato záloha bude počítat jako odvedená záloha za měsíc září. OSVČ se toto období v nároku na důchod započítá jako vyloučená doba, tedy stejně jako například v případě nemoci. Po podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020 si OSVČ budou moci částku ve výši minimálního pojistného za březen až srpen odečíst (jako by zálohy zaplatily) a na základě toho jim bude vrácen přeplatek, či budou doplácet na pojistném.

PIRO4D / Pixabay

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus má vynahradit podnikatelům ztráty, které jim způsobila koronavirová krize. Je vyplácen finančními úřady. Z pohledu zákona se jedná o vratku daně z příjmů ze závislé činnosti. K ověření, zda má podnikatel na kompenzační bonus nárok, může finanční úřad ověřovat kontrolními postupy, které připouští daňový řád.  Na kompenzační bonus mají nárok živnostníci na hlavní i vedlejší činnost. Za první bonusové období od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25 000 korun, za druhé bonusové období od 1. května 2020 do 8. června 2020 je maximální čerpaná částka ve výši 19 500 korun. Co se týče nároku na kompenzační bonus u OSVČ na vedlejší činnost, získají jej ti, kteří podnikají na vedlejší činnost, ale současně nejsou zaměstnaní. Výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci. Na kompenzační bonus dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce korun. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění.

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o.

Prostřednictvím kompenzačního bonusu stát podpoří i vybrané společníky společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla negativně ovlivněna v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Nově může kompenzační bonus získat fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše dva společníky (nebo má více společníků, pokud jsou jimi členové jedné rodiny, tedy příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství), byla tímto společníkem ke dni 12. 3. 2020 a byla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem a České republiky, nebo některého z členských států EU a EHP. Současně nesmí vykonávat činnost, v důsledku které by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání ve společnosti, ve které je společníkem).

Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ je dotačním programem Ministerstva průmyslu a obchodu. Na klasické ošetřovné, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, totiž podnikatelé nedosáhnou. Ošetřovné z programu MPO může čerpat OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky. Nárok na ošetřovné mají rovněž OSVČ z důvodu péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby. Za březen byla částka podpory 424 korun na den, od dubna došlo k navýšení na 500 korun na den. Na poskytnutí podpory ale není právní nárok.

Antivirus-Kurzarbeit

Jedná se o program Ministerstva práce a sociálních věcí. Firmám pokryje část mezd, aby nemusely propouštět. Nárok na příspěvek bude mít firma, jejíž činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy. Příspěvek bude poskytován na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 procent průměrného vyměřovacího základu. V případě nemožnosti přidělit zaměstnancům práci z důvodu mimořádných krizových opatření vlády, kdy je firmě nařízeno uzavření provozu je zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 procent. Zaměstnavatel dostane příspěvek ve výši 80 procent vyplacené mzdy.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *