Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

V minulém článku jsme rozebírali náležitosti Dohody o provedení práce (DPP) a v tom dnešním se zaměříme na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

DPČ se uzavírá v rozsahu, který nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. To je posuzováno za celou dobu platnosti smlouvy a to maximálně na 52 týdnů.

Zdanění Dohody o pracovní činnosti se zdaňuje stejně jako příjmy z pracovního poměru – zaměstnavatel odvede 15 % zálohu daně z příjmů. Zaměstnanec pak podepíše na dotyčný měsíc Prohlášení poplatníka k dani a tím sníží zálohu o daňová zvýhodnění. Na konci roku vydá zaměstnavatel na požádání Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne tyto příjmy do svého daňového přiznání.

U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se zdravotní pojištění platí až z částky od 2.500 Kč za měsíc. Výhoda je, že do částky 2.500 Kč zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění.

Platnost Dohody o pracovní činnosti se může ve smlouvě výslovně uvést. Pokud není uvedeno je DPČ uzavřena na dobu neurčitou. Zrušení Dohody o pracovní činnosti lze dohodou obou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou.

OpenClipart-Vectors / Pixabay
OpenClipart-Vectors / Pixabay
Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *