Jak podnikat v rámci EU?

Je důležité si uvědomit, že každá země má své vlastní specifické požadavky a procesy pro podnikání. Po vstupu ČR do Evropské unie se ale podmínky pro podnikání v rámci EU velmi zjednodušily. 

Nejdříve se musíte rozhodnout, zda chcete v zahraničí provozovat živnost, nebo jestli chcete založit společnost.

Pokud chcete provozovat živnost, existuje zákon o volném pohybu služeb v rámci EU. 

Služby můžete poskytovat v zahraničí buď  jednorázově na základě českého živnostenského listu nebo pravidelně na základě živnostenského oprávnění vydaného v cizině. To získáte jedině vyřízením na živnostenském úřadě v cizině. 

Podstatné je tedy ve které zemi budete své služby poskytovat většinově. To, jaké živnosti jsou či nejsou v zahraničí regulované se nedá obecně stanovit, každý stát má jiná pravidla. Přesné informace by vám mělo dát tzv. Jednotné kontaktní místo.

Pokud si chcete založit společnost, musíte také počítat s různými podmínkami v jednotlivých státech. Například pro založení s.r.o. potřebujete na Slovensku částku 5.000 EUR, v Německu částku na základní kapitál 25.000 EUR a v Polsku částku na základní kapitál 50.000 PLN. Opět je nutné žádat o založení společnosti na jednotlivých úřadech v dané zemi.

Pokud se vám nechce cestovat a vyřizovat veškeré dokumenty osobně, v dnešní době lze společnost založit na základě notářsky ověřené plné moci nebo k tomu využít specializovaných služeb, které jsou k tomu účelu určeny. Navíc pokud se vám nechce pořizovat nemovitost, ve většině zemí EU spolehliví místní poskytovatelé jsou schopni zajistit virtuální sídlo s takovými parametry, aby nepůsobilo problémy ani ve vztahu k daňovým orgánům. 

Nezapomeňte ani na placení daní jako je daň z příjmu nebo daň z nemovitosti, pokud budete nějakou vlastnit. V řešení daňové otázky hraje roli hned několik faktorů, a sice určení daňového rezidentství a také to, zda má Česká republika s danou zemí sjednanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění či nikoliv. V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, totiž daní jen příjmy, které získal na území daného státu. Oproti tomu v zemi, kde je daňovým rezidentem, musí danit své příjmy.

Také je dobré myslet na pojištění. V EU platí princip jednoho pojištění. Člověk tak nemůže být sociálně a zdravotně pojištěný ve více členských zemích EU. Například při trvalém odchodu z ČR bude živnostník podléhat právním předpisům daného státu EU a odvádět zdravotní a sociální pojištění do tamního systému.

Pro přiznání starobního státního důchodu, musí žadatel získat potřebnou dobu pojištění, což je v ČR současné době 35 let. V rámci zemí EU přitom platí institut sčítání dob pojištění. Státní důchod následně vyplácí každá země EU, kde byla vykonávána výdělečná činnost, a to na základě dosažených výdělků a získané době pojištění.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *