Jaké slevy na dani můžete využít v roce 2019

Konec března každého roku je pro všechny podnikatele a živnostníky velice důležitým termínem, protože je třeba odevzdat daňové přiznání. Týká se mimochodem i zaměstnanců, jež si jej zpracovávají sami. Existují pochopitelně výjimky, kdy je možné odevzdat tento dokument později, tomu se však v tomto článku věnovat nebudeme.

Dnes se zaměříme na to, jaké slevy v rámci daňového přiznání můžete v roce 2019 využít. Jde o slevy ze základu daně vztahující se k příjmům z loňského roku. Jestliže znáte pouze slevu na poplatník a nic více, následující řádky vás přesvědčí o tom, že ušetřit lze větší množství peněz. Stačí jenom vědět jak.

Sleva na poplatníka a sleva na manželku

Každý daňový subjekt má nárok na základní slevu na poplatníka. Tu vám jednoduše nikdo neodepře. Její výše je pro tento rok 24 840 Kč. Pokud jste v registrovaném partnerství, můžete využít ještě slevu na manžela nebo manželku. Její výše je také 24 840 Kč. Uplatnit ji však můžete pouze za určitých podmínek.

Váš manžel nebo manželka nesmí mít hranici příjmu vyšší jak 68 000 Kč. Do tohoto příjmu se zároveň nezapočítává žádný rodičovský příspěvek a podobné finanční podpory.

Sleva na studenta

Pokud je někdo ještě aktivním studentem a nedovršil věku 26 let, lze uplatnit slevu na studenta. Nejde sice o žádnou vysokou částku, i tak přijde tento peněžní bonus vhod. Ze základu daně lze odečíst sumu ve výši 4 020 Kč.

Pokud máte vyživované dítě, tak můžete obecně čerpat slevu na něj samotné. Toto zvýhodnění je stanoveno částkou 15 204 Kč za rok. U druhého vyživovaného dítěte ve společné domácnosti je to 19 404 Kč za rok. Třetí a další dítě je spojeno s částkou 24 204 Kč.

edar / Pixabay

Ostatní daňová zvýhodnění

Základ daně si pochopitelně můžete snížit ještě ostatními položkami v daňovém přiznání podávaném v roce 2019. Je to například bezúplatné plnění nebo chcete-li dary. Odečíst si můžete také úroky z hypotéčního úvěru. Dále jsou to členské příspěvky a příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání. Mezi dva hodně používané odpočty na daních jsou využívány tyto dva.

  • Pojistné na penzijní pojištění – u něj je třeba brát v potaz, že jej lze uplatnit pouze při uhrazené sumě minimálně 12 000 Kč za rok
  • Pojistné na soukromé životní pojištění – od základu daně si můžete odečíst až 24 000 Kč za rok

Od základu daně si odečtete i takové věci, jako je třeba darování krve. Za jeden takový odběr si lze z daňového základu odečíst 3 000 kč.

Ať už si v rámci daňového přiznání odečítáte jakékoliv slevy, vždy myslete na to, že je třeba doložit potřebné doklady, dokumenty a potvrzení spjaté s konkrétním odpočtem.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *