Jakou podporu v nezaměstnanosti dostane živnostník

Přijít o práci není nic příjemného. Zvláště v nejistých dobách, jako je například epidemie koronaviru 2020. Podnikatel, který kvůli epidemii přerušil nebo ukončil živnost, může využít podporu úřadu práce. Jestliže ale svou činnost neukončí a využijí kompenzační bonus Ministerstva financí ve výši 25 tis. Kč, nemůže je úřad práce zavést do evidence a přiznat jim podporu v nezaměstnanosti. Podle platné legislativy není souběh čerpání obou podpor možný.

Nezbytným předpokladem pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je získání předchozích alespoň dvanácti měsíců důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Dobu účasti na pojištění je možné získat zaměstnáním (ze kterého se odvádí sociální pojištění), samostatnou výdělečnou činností nebo dobrovolným důchodovým pojištěním. Pokud tedy OSVČ v posledních dvou letech podnikal a alespoň 12 měsíců platil sociální pojištění, pak může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Případně se může jednat i o součet doby účasti na důchodovém pojištění vzniklé v předchozím zaměstnání a doby účasti na důchodovém pojištění během podnikání.

Free-Photos / Pixabay

V případě, že jste živnostník, musíte před tím, než se zaregistrujete na úřadu práce, podniknout ještě jednu věc. Je potřeba mít ukončenou nebo pozastavenou živnost. V případě, že OSVČ chce ukončit svoji samostatnou výdělečnou činnost, tak se musí dostavit na místně příslušnou OSSZ a ukončit výkon samostatné výdělečné činnosti. Stejný krok je nutné provést i u zdravotní pojišťovny. Případně mohou využít služeb živnostenského úřadu, který přerušení nebo ukončení živnosti oznámí dalším státním institucím. Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti.

Tip k úvaze: Chcete se dozvědět více o tom v čem podnikat?

Výše podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ

Výše podpory činí v prvních dvou měsících 65 % z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu, další dva měsíce potom 50 % z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu a další měsíce 45 % z přepočteného vyměřovacího základu. Její výše se odvíjí od vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Tedy velmi zjednodušeně od toho, jak vysoké sociální pojištění OSVČ platí. Obecně se dá říci, že OSVČ mívají nárok spíše na nízkou podporu.

Ne všichni, kterých se dotkla nezaměstnanost, dostanou stejné příspěvky. Podpora v nezaměstnanosti OSVČ se odvíjí od toho, kolik jste vydělávali. Některé OSVČ se mylně domnívají, že se podpora v nezaměstnanosti počítá ze zisku přepočteného na jeden měsíc. Není tomu tak. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z vyměřovacího základu, tedy částky, ze které se vypočítává sociální pojištění za daný rok.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *