Kdy podnikatel potřebuje provozovnu

Za provozovnu můžeme považovat prostor, ve kterém podnikatel vykonává svou podnikatelskou činnost. Může se jednat např. o dílnu, obchod nebo restauraci. Na rozdíl od sídla, které je jen jedno, může mít podnikatel více provozoven na různých adresách.

Provozovna z pohledu zákonů

Z pohledu živnostenského zákona je provozovnou prostor, v němž je provozována živnost. Za provozovnu se považuje také prodejní automat nebo mobilní provozovna, například prodejní stánek. Živnost může být provozována ve více provozovnách. To se uplatní například v maloobchodě, kdy má podnikatel více prodejen. U každé takovéto provozovny je podnikatel povinen trvale a zvenčí viditelně označit také jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny a provozní dobu určenou pro styk se spotřebiteli. Na žádost živnostenského úřadu musí podnikatel doložit, na základě jakého právního titulu provozovnu užívá. To lze doložit výpisem z katastru nemovitostí, nájemní smlouvou nebo souhlasem vlastníka s umístěním provozovny. Provozovny, ve kterých má být živnost vykonávána, podnikatel oznámí živnostenskému úřadu. Ten provozovnu zapíše do živnostenského rejstříku a provozovně přidělí identifikační číslo provozovny. Pokud se podnikatel rozhodne činnost provozovny ukončit, oznámí to živnostenskému úřadu, který v živnostenském rejstříku uvede datum ukončení činnosti a případně místo pro vypořádání závazků.

websubs / Pixabay

Nezávisle na živnostenském zákonu s pojmem provozovna pracuje také zákon o evidenci tržeb. Ten podnikateli stanovuje povinnost oznámit správci daně údaje o provozovnách, v nichž jsou přijímány evidované tržby. Provozovny pro účely evidence tržeb lze nahlásit pouze elektronicky, prostřednictvím aplikace správce daně. Aplikace evidence tržeb rozlišuje stálou, mobilní a virtuální provozovnu. Ty je nutné jednoznačně identifikovat adresou, registrační značkou nebo adresou internetového obchodu. Údaje o takto oznámených provozovnách nejsou nikde zveřejněny a slouží pouze pro potřeby správce daně. S pojmy provozovna a stálá provozovna se lze setkat v problematice mezinárodního zdanění. Z pohledu daňových předpisů může provozovna nebo stálá provozovna vzniknout zahraničnímu podnikateli, který v tuzemsku uskutečňuje výdělečnou činnost. Z titulu takovéto provozovny pak musí plnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu.

Je povinné mít provozovnu?

Zda si podnikatel musí zřídit provozovnu je velmi individuální. Vždy záleží na konkrétně posuzovaném případu. Řada profesí se obejde bez kamenné provozovny. V případě stavebních, montážních nebo poradenských činností mohou být služby poskytovány po každé na jiném místě, u jiného klienta. Také v případě maloobchodního prodeje se lze obejít bez provozovny. Při stánkovém prodeji zpravidla není stánek na jednom místě déle, než tři měsíce. Jedná se tak o mobilní provozovnu, kterou není nutné zapisovat do živnostenského rejstříku. Také v případě internetových obchodů a internetových služeb je možné podnikat, aniž by k tomu byla zapotřebí provozovna. Podnikatel, který podniká na základě jiného, než živnostenského zákona, tomuto zákonu nepodléhá a provozovnu neregistruje.

Pokud podnikatel vykonává svou činnost stabilně v prodejně, dílně, poradenské kanceláři či restauraci, je vhodné takovouto provozovnu zapsat do živnostenského rejstříku. Zápisem provozovny do živnostenského rejstříku podnikatel dává veřejnosti na vědomí, kde je činnost vykonávána a kde je firma k zastižení. Je zároveň nutné, aby provozovna byla pro danou činnost zkolaudována. Za činnost v nezkolaudovaných prostorách hrozí vysoké pokuty. Pro potřeby evidence tržeb podnikatel musí oznámit veškeré provozovny, ve kterých může dojít k přijetí tržby.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *