Nepodceňujte ochrannou známku společnosti

Ochranná známka je mezi podnikateli velice často opomíjeným pojmem. Přitom její registrace vám může přinést značný prospěch a zároveň vás v budoucnu ochrání před řadou problémů, dohadů a soudních sporů.

Abychom toto téma pojali co nejkomplexněji, začneme pěkně od začátku. Tak například tím, že si vysvětlíme, co to ochranná známka vlastně je. Toto označení se velice často váže k textu nebo obrázku, na jehož použití si vyhrazujete výhradní právo. To se může hodit například při výrobě nejrůznějšího sortimentu, kdy máte jistotu, že vám dané logo či grafický motiv nikdo jiný neukradne.

Ochranná známka může nabývat hned několika podob.

  • Slovní ochranná známka
  • Obrazová ochranná známka

Spojením textu a obrázku mohou vzniknout ještě kombinované ochranné známky, pod nimiž si můžete představit například logo. Výjimkou nejsou ani prostorové ochranné známky, kde mezi typické představitele patří láhev s etiketou.

Územní platnost ochranné známky

Pokud se rozhodnete registrovat ochrannou známku, neopomínejte ani na její platnost. Nemáme na mysli časovou, nýbrž tu prostorovou. Narazit můžete na tři odlišné typy platnosti, se kterými vás v následujících bodech podrobněji seznámíme.

  • Národní ochranná známka je platná po celém území České republiky
  • Mezinárodní ochranná známka je platná po celém světě

Kapitolou samou o sobě pak může být ještě ochranná známka týkající se společenství Evropské unie platná právě ve státech EU.

Registrace nemusí být tak snadná, jak se na první pohled zdá

OpenIcons / Pixabay

V okamžiku, kdy se rozhodnete přihlásit ochrannou známku, měli byste vědět, že je zapotřebí také důležité vymezení produktů, se kterými bude tento symbol nebo text spjat. Zároveň je třeba vyhnout se absolutním a relativním překážkám, jež by bránily v registraci ochranné známky.

Je to například fakt, že ochranná známka nebude zneužita proti dobrým mravům, není podobná s jinou ochrannou známkou, nebyla již registrována, nejde o běžné věci, jakými jsou normální číslice a barvy využívané všemi kolem nás, nemá rozlišovací způsobilost a mnohé další faktory.

Funkce ochranné známky

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ochranná známka má v rámci podnikání své pevné místo. Nejenom, že se vám stane ochrannou před zneužitím třetích osob a tím pádem i narušení slibně rozjetého businessu, ale bude mít také propagační funkci. S pomocí daného loga se nesmazatelně vryjete do paměti svých potenciálních zákazníků a oslovíte je v plné míře.

Proto nepodceňujte význam ochranné známky a dodržujte všechna její práva, včetně celkové platnosti nebo práva zrušení. Ochranná známka může být ve vašem podnikání klíčovým prvkem, jemuž je třeba přisuzovat velikou váhu.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *